ETİK İLKELERİ

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU

 

ETİK İLKELER

 

* Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

* Halka hizmet bilinci

* Hizmet standartlarına uyma

* Amaç ve misyona bağlılık

* Dürüstlük ve tarafsızlık

* Saygınlık ve güven

* Nezaket ve saygı

* Yetkili makamlara bildirim

* Çıkar çatışmasından kaçınma

* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

* Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

 * Savurganlıktan kaçınma

* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

* Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

* Mal bildiriminde bulunma