ALSz nin GELİŞİM SÜRECİ

 

Bugün Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Alevsızdırmazlık Şube Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir.  19.09.1973 tarihli ve 14660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kuruluş yönetmeliğinde yeri bugünkünden ayrı bir bina olarak hazırlanmış, laboratuvar, atelye ve büro imkanları düşünülerek binasının mimari tasarımı yapılmış; binanın tehlikeli işyerleri yönetmeliği kapsamında olduğu düşünülerek (yani patlama testleri yapılan bir binada her zaman kazaların olabileceği ve insanların zarar görebileceği kaygısı ile) etrafında oldukça geniş bir alanın boşluk olması gereği ile hareket edilmiştir.  ALSz binası 2001 yılında TTK' nın konsantrasyon politikası çerçevesinde bir gıda toptancısına satılmış ve 2002 yılında ALSz Test İstasyonu, bugün eski Eğitim Binası olarak anılan binanın bir köşesine yerleştirilmiştir. Eskiden arşiv-depo olarak kullanılan bir bölüm patlama testleri laboratuvarına tahsis edilmiştir. Büro olarak kullanılmakta olan iki oda bir başmühendis; bir test mühendisi ve teknisyenlerin odası olarak kullanılmaktadır. Halen TTK nın dinamit ateşleme manyetolarının aylık test ve kontrolleri, Maden Emniyet Tüzüğüne göre inceleme ve kontroller ile muhtelif alevlenme ve alevalabilirlilik testleri gibi rutin test ve işlemleri yapılabilmektedir.ALSz Test İstasyonunun asli görevi Alevsızdırmaz - exproof cihazlara Sertifika ve İmal Lisansı almak üzere  tasarım ve üretim yapacak imalatçı müracaatlarını inceleyip uygunluk değerlendirmesi yapmaktır. Müracaatlar; özellikle1990 lı yılların başından itibaren geçmiş yıllara göre giderek büyük ölçüde düşüş göstermiştir.

 

Bu durumun nedenleri şunlardır:

 

1- ATEX Direktifinin 31.12.2006 gününde Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra ALSz Test İstasyonunun yasal olarak ALSz Cihazlara sertifika verme imkanı kalmamıştır. Bundan böyle sertifikalama kuruluşlarının  Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca atanacak Onaylanmış Kuruluş olması zorunluluğu vardır. ALSz Test İstasyonu ilgili bakanlıkça henüz Onaylanmış Kuruluş olarak kabul edilmemiş durumdadır.

 

2- Patlayıcı ortamlarda güvenle kullanılabilecek Exproof cihaz  kullanıcılarının, ülkemizde imal edilenler yerine Avrupa Birliği ülkelerindeki Onaylanmış Kuruluşlarca  (Notified Bodies) - (PTB, DECRA, NEMKO, FTZU, CESI, INERIS gibi) ATEX direktifine uygun olarak sertifikalandırılmış ithal cihazları tercih etmeleri  ve bu nedenle yerli  imalat sanayinin satış ve üretiminin azalmasına paralel olarak ALSz cihaz dizayn ve imalatında azalma olmuştur...

 

Bkz: ATEX 100 Direktifine göre belge veren Avrupa Birliğindeki Onaylanmış Kuruluşlar (Notified Bodies)

 

3- Patlayıcı ortamda çalışan işyerlerinin yönetmelik ve standartlara uygun Alevsızdırmaz cihaz kullanma bilincinde değidir. Bu konuda farkındalık ve eğitim yetersizliği vardır.

 

4- Türkiye'de; bugün Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan Piyasa Gözetimi anlamında bir denetim sisteminin işleyişinin henüz var olmaması; mevcut sistemde ise denetimin tam yapılamamaktadır.

 

5- Türk  Standartları  Enstitüsünün ALSz cihaz sertifikalama faaliyetlerine başlaması ile  ALSz cihaz imalatçılarının TSE' ye başvurmaktadırlar.

 

Bu durumda yapılması gerekenler:

 

1- ALSz Test İstasyonu Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak TS EN 45011 ÜRÜN BELGELENDİRMESİ YAPAN KURULUŞLAR İÇİN GENEL GEREKLİLİKLER Standardına uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

 

2- Onaylanmış Kuruluş olmak için  Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıca Onaylanmış Kuruluş olarak atanabilmesi için yerine getirilmesi istenilen şartlar süratle yerine getirilmelidir.

 

3- TÜRKAK tarafından TS EN 45011 ÜRÜN BELGELENDİRMESİ YAPAN KURULUŞLAR İÇİN GENEL GEREKLİLİKLER Standardına uygun olarak akreditasyon gerçekleştirilmelidir.

 

4- ALSz Test İstasyonu TS EN/IEC 17025: Nisan 2012 - DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR Standardına uygun hale getirilmelidir.

 

5- ALSz Test İstasyonunun TS EN/IEC 17025: Nisan 2012 - DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR Standardına göre TÜRKAK tarafından süratle akreditasyonu sağlanmalıdır.

 Ana Sayfa