TTK (Eski Adı TKİ-EKİ) ve

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜxxxxxxxx (MİGEM) (Eski Adı MADEN DAİRESİ)

arasında

ALEVSIZDIRMAZLIK (ALSz) TEST İSTASYONUNUN KURULUŞU ve İŞLEYİŞİ

ile ilgili

 PROTOKOLLER ve ALSz ile ilgili DİĞER MEVZUAT

 

1. T.C ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI  ile TKİ ARASINDA ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU HAKKINDA VECİBELER PROTOKOLÜ (12.11.1973)

2. T.C ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile TKİ ARASINDA ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU HAKKINDA DÜZENLENEN PROTOKOL (04.08.1975)

3. GRİZULU OCAKLARDA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(11.3.1997 tarih ve 22930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

4. PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK (24.12.1973 tarih ve-14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

5. MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK(22.10.1984  Tarihi  ve 18553 No'lu Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

6.1/95 ve 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ile aynı doğrultudaki 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,11 Temmuz 2001 tarihinde T.C Resmi Gazetesinde yayınlandı ve 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girdi.

7.ATEX Yönetmeliği:  MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (30 Aralık 2006 tarih ve 26392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 

 

 Ana Sayfa