ALEVSIZDIRMAZLIK SERTİFİKASI ALMAK İÇİN

Alevsızdırmaz cihaz imal eden bir imalatçı (üretici) imal ettiği cihazın alevsızdırmaz koruma özelliklerine sahip olup olmadığını belgelemek zorundadır. Bu belge verme görevi 19.09.1973 gün ve 14660 sayılı Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanan Alevsızdırmazlık Test İstasyonuna verilmiştir.

İmalatçı; gerekli müracaat belgeleri ile alevsızdırmazlık test istasyonuna başvurur. Gerekli kontrol ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra müracaatçıya M kodlu bir müracaat numarası verilir. Müracaatçının işlemleri bu numara ile takip edilir. Müracaat bir cihaz müracaatı ise; müracaatçıdan ürettiği cihazın genel teknik resimlerinin yanı sıra, cihazın alevsızdırmazlık özelliklerinin detaylarını da belirleyen ALSz teknik resimleri de istenir. Teknik resimler üzerinde yapılan inceleme ve kontrol sonucunda, cihazın dizaynının alevsızdırmazlık standartlarına uygun olup olmadığı tespit edilir. Eksik ve yanlış görülen hususlar gerek yazışma ile ve gerekse müracaatçı ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda müracaatçıya bildirilir.

Müracaatçı bu hususlarda gerekli düzeltmeleri yaparak, yeni dizayn resimlerini hazırlar ve bu resimler de ikinci bir kontrolden geçirilir. Eger müracaatçının dizaynında standartlar ve ALSz istekler açısından bir yanlışlık veya noksanlık kalmamışsa müracaatçıdan onaylanmış dizaynına uygun prototip yapması istenir. Prototip test işlemlerinin yapılabilmesi için bir adet tam dizayna uygun monte edilmiş durumda ve bir adet de içindeki aksamı demonte edilmiş durumda boş muhafaza istenir. Müracaatçının; dizaynına uygun olarak hazırladığı bu prototipler ölçü-boyut kontrolünden geçirilir ve dizayn resimlerine uygun olduğuna karar verildikten sonra; prototip üzerinde testlere başlanır. Gerekli testleri başaran cihaza alevsızdırmazlık sertifikası verilir. Cihazı imal eden imalatçıya ise bu cihazı imal edebileceğine dair İmal Lisansı verilir.

 Ana Sayfa