ATEX

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN

TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ

AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ (94/9/AT)

 

     4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak Ticaret Bakanlığınca 2014/34/AB sayılı “ Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler “ ile ilgili direktif (yönetmelik) AB Resmi Gazetesinde yayımlanıp  (O.J::27/10/2002 - 24919 ) yürürlüğe girmiş olup Mecburi Uygulama ise Gümrük Birliği kapsamındaki ülkelerde 31.12.2003 tarihi itibarı ile başlatılmıştır. 

     Türkiye'de ise ATEX yönetmeliği 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanmış ancak 30.06.2016 tarihinde değiştirilerek 2014/34/AB direktifi olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 29758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

      İki farklı ATEX Direktifi mevcuttur.

     

     1- ATEX 100 Direktifi  2014/34/AB  (Türkçe)  30.06.2016 gün ve 29758 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi

     Bu direktif, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemlerin imalatı ile ilgili direktif.

              

      ATEX 100 Direktifine göre belge veren Avrupa Birliğindeki Onaylanmış Kuruluşlar

   

     2- ATEX 137 Direktifi 99/92/EC Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunmaları hakkında Yönetmeliği 26.12.2003 gün ve 25328 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi

      Muhtemel patlayıcı ortamlı işyerlerinden çalışanların bu tür ortamlarda meydana gelebilecek patlamalardan korunması amacı ile alınması gereken önlemlerle ilgili olan direktif olup, bu direktif yeraltı maden ocaklarını kapsamı dahiline almamıştır. Yani kısaca sadece yerüstündeki patlayıcı ortamlarla ilgilidir.

     

 

 Ana Sayfa