ALEVSIZDIRMAZLIK NEREYE BAĞLIDIR

Onay mercii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü olan Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Şube Müdürlüğü Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardıncısı ( Mustafa ŞİMŞEK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Yani ALSz personeli özlük hakları ve disiplin açısından TTK ile ilişkilidir. Ancak kendi yönetmeliğine (Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Yönetmeliği R.G: 14660- 19.09.1973) göre yaptığı işlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne karşı sorumludur.

Bu durum ALSz Test istasyonunun kuruluşu sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile TTK ( o zaman TKİ-EKİ ) arasında yapılan Protokol -1 ve Protokol-2 ile belirlenmiştir.

 Ana Sayfa