PATLAMAYA KARŞI KORUMA TİPLERİ

Patlayıcı ortamlarda çalışacak ve tehlike kaynağı olan cihazların, patlamaya karşı güvenli hale getirilmesi amacı ile uygulanan tekniklerdir.

Bu korumalar patlayıcı ortamda kullanılacak cihazın cins ve türüne göre:

 - Cihaz muhafazası,

 - Cihazın tüm giriş ve çıkışları,

 - Cihazın kumanda tertipleri ile eleman ve bağlantılarını kapsamakta olup standartlarca belirlenmiştir. 

Patlamaya karşı koruma tip ve sembolleri şöyledir:

KORUMA

TİPİ

SEMBOLÜ

Patlamaya Karşı Koruma Tipleri ile ilgili Temel Gereklilikler TS EN 60079-0: 2011EN 50014_vs_EN ISO 60079-0

(d)

Alevsızdırmaz (Flame proof) EN 60079-1:2008; EN 50018 vs EN ISO_60079-1:2004

(e)

Artırılmış emniyetli (Erhöchte sicherheit) TS EN 60079-7: 2007; TS EN 50019_vs_EN_ISO_60079-7

     (i)

Kendinden Emniyetli (Intrinsically safe) TS EN 60079-11: 2012  TS EN 60079-25: 2011   TS EN 50020_vs_TS IEC 60079_11

(p)

Basınçlı Koruma (Pressurised-purged)  TS EN 60079-2: 2008

(o)

Yağa Daldırma (Oil immersed) TS EN 60079-6:2008;  

(q)

Tozla Doldurma (Quenched) TS EN 60079-5: 2008

(s)

Özel Koruma (Special) IEC 60079-33

(m)

Hava sızdırmaz (Hermeticially Safe) TS EN 60079-18: 2009 

(N,n)

Sınırlı Havasızdırmaz “Ex n” EN 50021:1999 vs EN 60079-15:2005

GENEL İLKELER: 

 1) Patlama kaynaklarının patlayıcı ortamla doğrudan teması önlenmelidir.

 a) Alevsızdırmaz (d) koruma tipi  EN 60079-1:2008; EN 50018 vs EN 60079-1:2004
 b) Yağa daldırma (o) koruma tipi   TS EN 60079-6:2008
 c) Basınçlı koruma (p) koruma tipi TS EN 60079-2: 2008
 d) Tozla  doldurma (q) koruma TS EN 60079-5: 2008 tipinde olduğu gibi

 2) Ark çıkarmaz elektrik cihazlarının emniyetlilik derecesi  ilave tedbirlerle artırılmalıdır.

 Bu kategorideki koruma tipindeki amaç; normal çalışmada ark çıkarmayan ve yüksek ısı üretmeyen 

 bazı elektrik cihazlarının; arıza  ve  kaçak  meydana  getirmemesi  ya da getirmesinin güvenli bir şekilde

 önlenebilmesi  amacı ile, emniyet   derecelerinin  artırılmasıdır. Bu  tip  korumaya   "Artırılmış emniyetli" 

(Almanca erhöchte sicherheit ) (e) tipi koruma denir. Bu tip  korumanın  ayrıntıları  TS EN 60079-7: 2007; de bulunabilir.

 3) Patlama kaynağının enerjisi düşük seviyede devamlı olarak kontrol altında tutulmalıdır

Bu tip koruma tipine  "kendinden emniyetli " ya da (i) tipi koruma (intrinsically safety) denir.

Bu tip korumada, belirli test şartlarında  cihaz ve dış irtibatlarından çıkacak ark ve ısı enerjisinin, 

sözkonusu patlayıcı ortamdaki gaz grubu için belirlenmiş olan "patlama enerjisi" nin, devamlı olarak 

altında kalmasının  sağlanması gerekir.

Bu tür koruma özellikleri ile ilgili bilgiler için bkz: TS EN 60079-11: 2012 ;  TS EN 60079-25: 2011 

Koruma Tipleri ve Tehlikeli Bölgeler Konusunda Genel Sınıflandırmalar ve Patlamayı Önleme Mevzuatı uyarınca yapılması gereken işler (inceleme-kontrol-bakım) konusundaki sunu için lütfen tıklayınız...

Ana Sayfa