ALEVSIZDIRMAZLIK KONUSUNDA YETİŞMİŞ İNSANGÜCÜ

Bugün Türkiye'de patlamaya karşı önlemler ve korumalı cihazlar konusunda yetişmiş insan gücü her zaman olduğundan daha da önem kazanmıştır.Bu bilgi birikiminden yararlanmak ve sonuçlarından fayda ve katma değer üretmek, insan hayatı ve milli değerlerimizin korunması konusunda da hayati öneme sahiptir.

Alevsızdırmazlık Test İstasyonu 1974 yılında inşa ve tesisini takiben TTK elemanı olan 1 müdür; 2 başmühendis, 2 teknisyen, 2 idari elemanla faaliyete geçmiştir.12.11.1973 tarihide imzalanan ilk protokole (Vecibeler Protokolü) göre Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun ilk insan gücü planlaması ve temin  prosedürü aşağıda tırnak içerisinde ve koyu harflerle yazılmış şekilde yer alan ibarelerle yapılmış ve isimler tespit edilmiştir. (T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığı  ile TKİ Arasında Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Hakkında İmzalanan Protokol)

"KURULUŞ SAFHASINDA:

 1. Test İstasyonu 1 Müdür, 1 Makine Başmühendisi ve 1 Maden Başmühendisi kadrosu ile çalışacak; bu elemanlar EKİ    (şimdiki TTK) bünyesinden tefrik edilen ve aşağıda görevleri belirtilen elemanlardan teşekkül edecektir.

      Bunlar:

      Müdür : Yılmaz KAMÇI  Materyal Mekanizasyon Müdürü. Elektrik Mühendisi

      Makine Başmühendisi kadrosu için: Kemal SARI  Üzülmez  Bölgesinde Başmühendis (Elektrik Mühendisi).

      Maden Başmühendisi kadrosu için: Muammer COŞKUN Başmühendis

2.   Test İstasyonundaki 1 usta, 3 işçi, 1 memur, 1 müstahdemden usta kademesindeki eleman İstasyon müdürlüğünce tensip ve EKİ’ce tasvip olunduğu takdirde istasyonda görevlendirilecek, diğer üç işçi ve 1 memurun kimler olacağı bilahare (ihtiyaç doğduğunda ) istasyon müdürlüğü ile EKİ arasında kararlaştırılacaktır.

3.   İstasyonda görevlendirilecek elemanlardan gerekli olanların yerine yenilerinin tayin edilebilmesini temin maksadı ile EKİ, 1974 yılı içinde geçerli olmak üzere yeni ve kadroların mütekabil dereceleri adları belirtilen elemanların kadro derecelerinden az olmayan kadrolar ihdas edecektir.

4.   EKİ bünyesinden istasyon için tefrik edilen personelin kadro irtibatları ve bütün özlük hakları baki kalacaktır.

5.   Geçici olarak müdürlük bünyesine EKİ’den aktarılacak elemanların eski hakları saklı kalacaktır.

Kadrolu elemanların özlük işlemleri EKİ Personel Müdürlüğünce, işçi statüsündeki elemanların ise İşçi Müdürlüğünce yürütülecektir.

İstasyonda görevlendirilecek  elemanların gerekli olanların yerine yenilerinin tayin edilebilmesi amacı ile EKİ 1974 yılı başından geçerli olmak üzere1 adet 1. derece, 2 adet 3. derece ve 1 adet 13. derece kadro ihdas edecektir.

6.   İstasyon Müdürlüğünün kadrolarında istihdam edilecek personelin, yurt dışı ve içi eğitimlerini temin maksadıyla, İstasyon müdürünün yapacağı ön araştırma ve hazırlayacağı eğitim programı Maden Dairesinin tasvibine sunulacak ve onaylanacak olan program 1974 yılı içinde TKİ’ce gerçekleştirilecektir."  denilmiştir.

 

      Bu  ifadelerle yapılan uygulamalar çerçevesinde 1975-1979 yılları arasında ALSz (Alevsızdırmazlık) Test İstasyonunda Müdür Yılmaz KAMÇI'nın; Başmühendis olarak Elektrik Mühendisi  Kemal SARI' nın; Maden Yüksek Mühendisi Saim ÜLGÜDÜR' ün ve Elektrik Mühendisi Çetin ÖZ' ün hizmetleri olmuş;1979 yılında Elektrik Mühendisi Ergün ÜNAL Alevsızdırmazlık Test İstasyonuna Müdür olarak atanmıştır.

 

      ALSz Test İstasyonu Müdürü Ergün ÜNAL zamanında istasyon yeni bir raporlama düzenine kavuşmuş; Müdürlük, Planlama ve Test raporları ayrı ayrı tutulmaya ve arşivlenmeye başlanılmış ve bugün AB ülkelerindeki benzer laboratuvarlarda ya da onaylanmış kuruluşlarda uygulanması zorunlu olan Uygunluk Değerlendirme prosedürlerinde de yer alan uygulamalara daha o tarihlerde başlanarak ALSz  sertifikalama işlemleri belirli bir düzene kavuşturulmuştur. Bu dönem ALSz Test İstasyonunun en parlak hizmet dönemidir.

 

      Elektrik Mühendisi  Ergün ÜNAL' ın (10 Aralık 2011 de vefat etmiştir) ALSz Test İstasyonu Müdürü olarak görev yaptığı sürece (emekli oldugu 2000 yılının Şubat ayına kadar) pek çok sertifikalama yapılmış ve yönetmeliklerle belirlenen kontrol ve izleme görevleri gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ALSz Test İstasyonuna; Elektrik Mühendisi Lütfü KALAYCI; 1984 yılında Fizik Mühendisi Hasan Tuncay ÇELİK; 1985 yılında Elektrik Mühendisi Selahattin PAMUKSUZ; 1986 yılında Makine Mühendisi Atilla SARI; 1987 yılında Fizik Yüksek Mühendisi Necdet KARABAKAL atanmıştır. ALSz Test İstasyonu Müdürü Ergün ÜNAL' ın 2000 yılında emekli olmasından bir süre sonra daha önce test istasyonunda başmühedis olarak görev yapmış bulunan ve elektrik mühendisi olan Çetin ÖZ; ALSz Test İstasyonu Müdürü olarak atanmış ve 2002 yılında görevden alınmış ve ALSz Test İstasyonu Müdürlüğü lağvedilerek Başmühendisliğe dönüştürülmüştür. 2012 yılında İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Şube Müdürlüğüne bağlı Ürün Belgelendirme Başmühendisliği olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Avrupa Parlamentosu tarafından 1994 yılında yayımlanan ATEX 94/9 AT Direktifi ülkemizde 30.12.2016 tarihinde Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ATEX Direktifinin yayımlanmasından sonra ALSz Test İstasyonu 1974 yılında ALSz Yönetmeliğince kendisine verilen görevleri ifa edebilmek için TÜRKAK nezdinde Akredite olması gerekmektedir. 20.10.2014 tarih ve 357 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ürün Belgelendirme Başmühendisliği ALSz Test İstasyonu Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. ALSz Test İstasyonu Şube Müdürlüğü; Ürün Belgelendirme Başmühendisliği, Test Başmühendisliği ve İdari Mali İşler (Dokümantasyon) Şefliği alt birimlerden teşkil edilmiştir. Yeniden yapılandırılan ALSz Test İstasyou Şube Müdürlüğüne vekaleten Fizik Mühendisi Hasan Tuncay ÇELİK, Ürün Belgelendirme Başmühendisliğine Fizik Mühendisi Hasan Tuncay ÇELİK, Test Başmühendisliğine vekaleten Makine Mühendisi Ekrem TABAK ve İdari Mali İşler (Dokumantasyon) Şefliğine Ercan ACAR atanmıştır. 2015 yılında emekli olan Hasan Tuncay ÇELİK'in yerine Maden Mühendisi Emel ÖVÜÇ atanmıştır. Test Başmühendisliğine vekalet ederken emekli olan Ekrem TABAK yerine atama yapılmamıştır. Halen ALSz Test İstayonu Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü, 1 İdari Mali İşler Şefi, 3 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Endüstriyel Elektronik Teknikeri,1 Makine Teknikeri, 2 Elektrik Teknisyeni ve 1 Memur ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

              Ana Sayfa