20 Haziran 2019, Perşembe 18:40:07

Başvuruda İstenen Belgelerin Azaltılması

Print PDF

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİN AZALTILMASI

    Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın ,Kamu Kurumların’da “Teamülen

İstenilen Belgelerin Kaldırılması Projesi” kapsamında, Hizmetlerin sunulması aşamasın’da

Kurumumuz tarafından istenen belgelerden;

 

    1- Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünce istenen; Teknik Resim,

    2- Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığınca istenen; Emisyon izin belgesi,

    3- Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığınca istenen; Sanayi Odası kayıt belgesinin istenmesine, 04.01.2017 tarihli makam oluru ile son verilmiştir.

 

     Başvurularda istenmeyecek olan bu belgeler, Kurumumuz Web sayfasındaki Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları tablolarından kaldırılmıştır.