21 Ekim 2019, Pazartesi 10:49:27

Unvan Değişikliği Duyurusu 2

Print PDF


DUYURU

         Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken bir üst öğrenim bitiren veya 2018/2019 yılı Haziran 2019 bahar döneminde bitirecek olan elemanlarımızdan mühendis ve tekniker pozisyonuna atanabilmek için TTK Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Unvan Değişikliği Sınavı” başlıklı 16 ncı maddesi gereğince Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. 

          Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili her türlü açıklama Kurumumuz web sitesinden yapılacaktır. Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili yapılan ve yapılacak olan her türlü duyuru anılan yönetmeliğimiz gereğince tebliğ niteliğindedir.

          Tüm birim amirlerine, çalışanlara ve ilgililere önemle duyurulur.

          Duyuru Başlangıç Tarihi: 08/05/2019

          Duyuru Sonu Tarihi: 07/06/2019

          Başvuru Başlangıç Tarihi: 10/06/2019

          Başvuru Sonu Tarihi: 14/06/2019 (saat 17.00’ye kadar)

   Mühendis ve Tekniker olarak Unvan Değişikliği Sınavı Açılacak Pozisyonlarda Aranan Özel Şartlar

1-Okul Branşları;

Fakülte ve Dört Yıllık Yüksekokulların; Maden, Makine, Metalürji ve Malzeme, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Elektrik, Jeoloji, Jeodozi, Bilgisayar, Harita, Çevre, Endüstri Bölümlerinden mezun olmak.

İki Yıllık Teknik Yüksekokullarının; Maden, İnşaat, Makine, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Harita ve Kadastro, Bilgisayar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Wep Tasarım ve Kodlama, Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtım Bölümlerinden mezun olmak.

3-2018/2019 yılı Haziran 2019 bahar döneminde mezun olacaklar diploma veya mezuniyet belgelerini sınavdan önce ibraz etmek mecburiyetindedirler.

2-Unvan Değişikliği Sınavı İçin;

          Yönetmeliğimizin Yazılı Sınav” başlıklı 10uncu maddesi gereğince ortak ders konuları, görev alanları ve Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin Sınav Kurulunca belirlenecek konular “ duyuru süresi içinde”,

Yazılı Sınav Tarihi ise, “başvuru süresi sonuna kadar”

Sözlü Sınav Tarihi ise” yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip 10 gün içinde”,

Sınava girecek sözleşmeli personelimize duyurulacaktır.

NOT:

1-Sınava katılmak için başvuruda bulunan sözleşmeli personelimiz; Genel Müdürlükte Personel Daire Başkanlığına, Müesseselerimizde ise Personel Şube Müdürlüklerine müracaat edip Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanan Resimli Sınav Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2-Atanmaya hak kazanan sözleşmeli personelimiz Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde ihtiyacı olan birimlerde çalıştırılacaktır.

3-2018/2019 Haziran döneminde mezun olacak  adaylar be

Ayrıntılı Bilgi:

Personel Daire Başkanlığı Kadro Tayin ve Ek Ödemeler Servis Şefliği Tel 4318-4322


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 2


         TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan “UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” yazılı sınavına başvurular tamamlanmış olup ekli listede yer alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanmışlardır. 

 

        Unvan Değişikliği yazılı sınavı 26.07.2019 tarihi Cuma günü Saat 09.00’ da  Genel Müdürlük Binası Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

 

Yazılı Sınav; 

 

Genel Yetenek ve Genel Kültür konularından 10,

 

 

Branş konularından 40 

 

olmak üzere toplam 50 sorudan oluşmaktadır. 

 

        Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte açıklanacak olup, yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav öncesinde diploma, geçici mezuniyet belgesi veya mezun olduğuna dair belgeyi Personel Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi zorunludur. 

 

Gerekli belgeyi getirmeyen adaylar yazılı sınavı kazansalar dahi sözlü sınava alınmayacaklardır. 

 

Sınava girecek adaylara ve ilgililere duyurulur.

 

Sınava Girmeye Hak Kazanan Personel Listesi için Tıklayınız. 

 

Sınav Branş Konu Başlıkları için Tıklayınız.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi:

Personel Daire Başkanlığı Kadro Tayin ve Ek Ödemeler Servis Şefliği Tel 4318-4322