21 Ekim 2019, Pazartesi 10:50:19

Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Print PDF


DUYURU

         Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken bir üst öğrenim bitiren veya 2018/2019 yılı Haziran 2019 bahar döneminde bitirecek olan elemanlarımızdan mühendis ve tekniker pozisyonuna atanabilmek için TTK Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Unvan Değişikliği Sınavı” başlıklı 16 ncı maddesi gereğince Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. 

          Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili her türlü açıklama Kurumumuz web sitesinden yapılacaktır. Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili yapılan ve yapılacak olan her türlü duyuru anılan yönetmeliğimiz gereğince tebliğ niteliğindedir.

          Tüm birim amirlerine, çalışanlara ve ilgililere önemle duyurulur.

          Duyuru Başlangıç Tarihi: 08/05/2019

          Duyuru Sonu Tarihi: 07/06/2019

          Başvuru Başlangıç Tarihi: 10/06/2019

          Başvuru Sonu Tarihi: 14/06/2019 (saat 17.00’ye kadar)

   Mühendis ve Tekniker olarak Unvan Değişikliği Sınavı Açılacak Pozisyonlarda Aranan Özel Şartlar

1-Okul Branşları;

Fakülte ve Dört Yıllık Yüksekokulların; Maden, Makine, Metalürji ve Malzeme, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Elektrik, Jeoloji, Jeodozi, Bilgisayar, Harita, Çevre, Endüstri Bölümlerinden mezun olmak.

İki Yıllık Teknik Yüksekokullarının; Maden, İnşaat, Makine, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Harita ve Kadastro, Bilgisayar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Wep Tasarım ve Kodlama, Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağıtım Bölümlerinden mezun olmak.

3-2018/2019 yılı Haziran 2019 bahar döneminde mezun olacaklar diploma veya mezuniyet belgelerini sınavdan önce ibraz etmek mecburiyetindedirler.

2-Unvan Değişikliği Sınavı İçin;

          Yönetmeliğimizin Yazılı Sınav” başlıklı 10uncu maddesi gereğince ortak ders konuları, görev alanları ve Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin Sınav Kurulunca belirlenecek konular “ duyuru süresi içinde”,

Yazılı Sınav Tarihi ise, “başvuru süresi sonuna kadar”

Sözlü Sınav Tarihi ise” yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip 10 gün içinde”,

Sınava girecek sözleşmeli personelimize duyurulacaktır.

NOT:

1-Sınava katılmak için başvuruda bulunan sözleşmeli personelimiz; Genel Müdürlükte Personel Daire Başkanlığına, Müesseselerimizde ise Personel Şube Müdürlüklerine müracaat edip Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanan Resimli Sınav Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2-Atanmaya hak kazanan sözleşmeli personelimiz Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde ihtiyacı olan birimlerde çalıştırılacaktır.

3-2018/2019 Haziran döneminde mezun olacak  adaylar be

Ayrıntılı Bilgi:

Personel Daire Başkanlığı Kadro Tayin ve Ek Ödemeler Servis Şefliği Tel 4318-4322


UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 3

 


        TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği çerçevesinde 26/07/2019 Cuma günü yapılan yapılan ‘’UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ’’ yazılı sınavından 60 ve üzeri puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.

 

        Unvan Değişikliği sözlü sınavı 09/08/2019 tarihi Cuma günü saat 09:00’da Yayla Misafirhanesinde yapılacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan diploma, geçici mezuniyet belgesi veya mezun olduğuna dair bir belge getirmeyen adaylar;sözlü sınav tarihindenönce anılan belgelerden herhangi birini ibraz etmedikleri takdirde sözlü sınava alınmayacaklardır. 

 

        Sınava girecek adaylara ve ilgililere duyurulur.

 

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 2019 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Yazılı Sınav Sonuçları için Tıklayınız.


 


Ayrıntılı Bilgi:

Personel Daire Başkanlığı Kadro Tayin ve Ek Ödemeler Servis Şefliği Tel 4318-4322