7 Aralık 2019, Cumartesi 10:59:59

1000 PAÜ İŞÇİSİ İŞYERİ VE İŞE BAŞLAMA TARİHLERİ

Print PDF

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

1000 PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIMI

SAĞLIK RAPOR, ARŞİV ARAŞTIRMA  SONUÇLARI VE İŞYERLERİ İLE

YEDEK ADAY ÇAĞRILMASI

 

        Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere 02-03 Mart 2019 tarihlerinde yapılan kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan 982 ASIL aday ile kurumumuza müracaat etmediği için yerine çağrılan 18 YEDEK aday olmak üzere toplam 1000 adayın, İlk İşe Giriş Sağlık Rapor sonuçları, Arşiv Araştırma sonuçları ile çalışacağı işyerleri ve işe başlama tarihlerinden;

 

 

Zonguldak 700 işçi alımı; İşyeri ve işe başlama tarihleri için TIKLAYINIZ


Bartın 200 işçi alımı; İşyeri ve işe başlama tarihleri için TIKLAYINIZ


Karabük 100 işçi alımı; İşyeri ve işe başlama tarihleri için TIKLAYINIZ

 

 

        İşe başlamaya hak kazanan adayların SGK İşe Giriş Bildirgeleri 31.05.2019 tarihinde Müessese Müdürlüklerimizce yapılacak olup,  adaylar isimlerinin karşılarında belirtilen işe başlama tarihlerinde ve işe başlayacağı Müessese Müdürlüklerinin Personel Şube Müdürlüklerinde saat 08.00’de hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

NOT 1:

 

Arşiv Araştırma sonucu İNCELEMEDE olan adaylar şimdilik işe başlatılmayacak olup, Arşiv Araştırma sonucu OLUMLU gelmesi halinde ilan ile duyurularak işe başlatılacaklardır.

 

NOT 2:

 

Sağlık Raporu için hastaneye müracaat eden ancak heyete girmeyerek işlemi yarım bırakan adayların yerine,

 

İş Kurumlarınca müracaatların alındığı  02.02.2019 – 18.02.2019 tarihleri arasında ki  ilan süresi içinde fiili olarak askerlik görevini ifa etmekte olup, başvuru şartını taşımayan adayların yerine,

 

Arşiv Araştırma sonucu OLUMSUZ olan ve İŞE GİREMEZ kararı verilen adaylar ile yapılan sağlık muayenesi sonucunda hakkında “ÇALIŞAMAZ” kararı verilen adayların yerine

 

aşağıdaki listelerde isimleri bulunan YEDEK adaylar çağrılmıştır.

 

        Listelerde isimleri bulunan YEDEK adayların; ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre sağlık muayenelerinin yapılabilmesi için Kurumumuzca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine  sevk edilmek üzere

 

29 -30-31.05.2019 tarihlerinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

Zonguldak 700 işçi alımı;  çağrılan YEDEK adayları için TIKLAYINIZ


Bartın 200 işçi alımı; çağrılan YEDEK adayları için TIKLAYINIZ


Karabük 100 işçi alımı; çağrılan YEDEK adayları için TIKLAYINIZ

 

 

YEDEK ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

 

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- En son bitirdiği okul diploması (fotokopi)

3- 6 adet vesikalık resim

4- İkametgah belgesi

5- Askerliğini bitirenlerden Terhis Belgesi fotokopisi, askerlik çağına gelmiş olanların Tecil Belgesi veya Askerlikten Muaf belgesi,

6- Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay,Yıl) (Fotokopi)

 

 

NOT: Belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların hiçbir belgesi kesinlikle alınmayacak olup, belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

 

NOT: Listede ismi bulunan YEDEK adayların, Kurumumuzca sevk edildiği hastane tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarına ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucuna göre  işe   başlatılacak olup, “ÇALIŞAMAZ” kararı alan veya Arşiv Araştırma sonucu OLUMSUZ  olan adayların yerine ise sıradaki YEDEK adaylar çağrılacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

 Toplam Okunma : 15214