21 Ekim 2019, Pazartesi 10:51:52

500 PAU İŞÇİSİ ALIMI YEDEK ADAY ÇAĞIRILMASI

Print PDF

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

 

500 PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIMI

 

YEDEK ADAY ÇAĞRILMASI

 

 

YEDEK ADAY ÇAĞRILMASI:

 

-500 işçi alımı kura çekimi sonucunda “Asıl” aday olarak işe girmeye hak kazanan ve kurumumuza gerekli evrakları getiren adaylar sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye sevk edilmiş ancak, bunlardan Zonguldak’tan kayıt yaptıran 1 kişi, Bartın’dan 2 kişi ve Karabük’ten 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi kurumumuza gerekli evraklı getirmediğinden hastaneye sevk edilememiş olup, yerine aşağıda isimleri belirtilen bağlı olduğu İl’in sıradaki YEDEK adayları çağrılmıştır.

 

Zonguldak: 1. YEDEK- SAMET ARSLAN

 

Bartın: 1. YEDEK - VOLKAN KAÇAR


        2. YEDEK - KENAN GENÇ

 

Karabük: 1. YEDEK - ÖZHAN YÖRÜK

 

           2. YEDEK- MURAT BAYRAK

 

           3. YEDEK- ERDİ GÖKTAŞ

 

YEDEK adayların; ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre sağlık muayenelerinin yapılabilmesi için Kurumumuzca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine  sevk edilmek üzere;

 

10.07.2019 tarihi akşamına kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

YEDEK ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

 

1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

2 - En son bitirdiği okul diploması (fotokopi)

 

3 - 6 adet vesikalık resim

 

4 - İkametgah belgesi

 

5 - Askerliğini bitirenlerden Terhis Belgesi fotokopisi, askerlik çağına gelmiş olanların Tecil Belgesi veya Askerlikten Muaf belgesi,

 

6 - Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay,Yıl) (Fotokopi)

 

NOT: Belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların hiçbir belgesi kesinlikle alınmayacak olup, belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

 

NOT: Listede ismi bulunan YEDEK adayların, Kurumumuzca sevk edildiği hastane tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarına ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucuna göre  işe   başlatılacak olup, “ÇALIŞAMAZ” kararı alan veya Arşiv Araştırma sonucu OLUMSUZ  olan adayların yerine ise sıradaki YEDEK adaylar çağrılacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

 Toplam Okunma : 5314