Elektronik İmza Çalışmaları

 

        Kurumumuz 01.06.2009 tarihinde Doküman Yönetimi Bilgi Sistemi uygulamasına geçmiştir. Bu tarihte belirlenen hedeflere göre e-imza edinim süreci doğrultusunda, konunun resmi muhatabı olan TÜBİTAK-UEKAE-KamuSM (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu-Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü-Kamu Sertifikasyon merkezi) ile görüşmeler başlatılmıştır. Sürecin ilk aşaması olan altyapının uygunluğu TÜBİTAK-UEKAE'ca tespit edilmiş ve raporlanmıştır. İkinci aşama olarak 17.09.2009 günü, TÜBİTAK-UEKAE uzman personeli Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sn.Hasan GÖLLE tarafından, e-imzayı kullanacak olan Kurumumuzda 1.derece imzaya yetkili personele Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda e-imza konusunda genel bilgilendirme içerikli bir sunum yapılmıştır. Bu hedef doğrultusunda e-imza edinimi için müracaat sürecine girilmiş ve 01.01.2010 dan itibaren ıslak imzalı evrak terk edilerek, e-imza'lı evrak kullanımına başlamak üzere çalışmalar hızlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

TTK Genel Müdürlüğü