14 Kasım 2019, Perşembe 05:40:01

İhate teli alımı 90 Adet

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Bedelsiz TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 22.07.2009 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 4-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ: a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir 5-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 6-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 20 takvim günü. 7-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir. İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 84 nolu telefondan alınabilir İLAN OLUNUR. T.T.K. ZONGULDAK