20 Kasım 2019, Çarşamba 01:47:19

12 Kalem Tonluk Ocak Araba (TOA) Yedekleri

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 70.-TL. karşılığı satın alması zorunludur. TTK BANKA HESAP NOLARI; Vakıflar Bankası Şube No: 036 Hesap No:2009572 Ziraat Bankası Şube No: 131 Hesap No: 30875765-5001 Halk Bankası Şube No: 806 Hesap No: 11545 İş Bankası Merkez Şube No: 7600 Hesap No: 1241156 İş Bankası Gazipaşa Şube No: 7603 Hesap No: 306097 4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 25.08.2009 Salı günü saat 15.00'e kadar 5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ: a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir 6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda. 8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü. 9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir. İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 84 nolu telefondan alınabilir İLAN OLUNUR. T.T.K. ZONGULDAK