13 Kasım 2019, Çarşamba 21:22:25

Çelik saç ve köşebent

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ:  Bedelsiz.

TTK BANKA HESAP NOLARI;

Vakıflar Bankası                      Şube No: 036             Hesap No:2009572

Ziraat Bankası                      Şube No: 131             Hesap No: 30875765-5001

Halk Bankası                         Şube No: 806             Hesap No: 11545

İş Bankası Merkez                      Şube No: 7600             Hesap No: 1241156

İş Bankası Gazipaşa             Şube No: 7603             Hesap No: 306097

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 05.08.2009 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 20 takvim günü.

9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa. Tabi değildir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 4777 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK