13 Kasım 2019, Çarşamba 04:49:51

Üzülmez T.i.M İşletme Müdürlüğünün yerleşeceği bölümün onarımı

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli  istekliler katılabilecektir..

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 250.TL. karşılığı satın alması zorunludur.

TTK BANKA HESAP NOLARI;

Vakıflar Bankası                      Şube No: 036             Hesap No:2009572

Ziraat Bankası                      Şube No: 131             Hesap No: 30875765-5001

Halk Bankası                         Şube No: 806             Hesap No: 11545

İş Bankası Merkez                      Şube No: 7600             Hesap No: 1241156

İş Bankası Gazipaşa             Şube No: 7603             Hesap No: 306097

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 14.09.2009 pazartesi günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin götürü bedel fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.

9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 74 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK