15 Kasım 2019, Cuma 17:03:30

1113601(Kozlu Müess.K-2 Taşkömürü sahasının 10 yıl süre ile Rödövans karşılığı işletmeye verilmesi)

 

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli  istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları .-500TL. karşılığı satın alması zorunludur.

                                                 IBAN NO:                                                  HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR910001 5001 5800 7292 5642 28             729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01            30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:26.07.2011 salı günü saat 14.00'e kadar  Kurumumuz Satınalma Daire Başkanlığına verilecektir. Teklif zarfları aynı gün saat 15:00 de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan istekliler huzurunda açılacaktır.

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.iş bu ihale TTK Genel md.lüğü Alım ,Satım kiralama tesis ve yapım işleri yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47  77 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK