18 Kasım 2019, Pazartesi 10:22:00

Amasra Direk Nakli

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit  cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 150.-TL. karşılığı satın alması zorunludur.

TTK BANKA HESAP NOLARI;

Vakıflar Bankası

TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28

Ziraat Bankası

TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01

İng Bank

TR25 0009 9003 1776 3900 1000 01

Garanti Bankası

TR54 0006 2000 1740 0006 2997 08

Deniz Bank

TR46 0013 4000 0004 7670 9000 02

Fortis Bank

TR53  0007 1003 2030 4000 0021 RL

Yapı ve Kredi Bankası

TR33 0006 7010 0000 0063 5812 58

Akbank

TR19 0004 6002 0388 8000 1267 09

Şeker Bank

TR62 0005 9017 0060 4017 0516 45

Halk Bankası

TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 02.05.2012 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü.

9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: Yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal,Hizmet alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır

10-DOSYA NO:1232105

11-İKN NO:2012/39603

12-İHTİYAÇ:7.535 m3 maden direği

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 74 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra         No

Orman Bölge Müdürlüğü

İli

 Orman İşletmesi

Müessesesi

Cinsi

Toplam  Tahsis              (m3)

1

KASTAMONU

KASTAMONU

ARAÇ

AMASRA

Çam

600

2

AMASYA

ÇORUM

ÇORUM

AMASRA

Çam

250

3

MUĞLA

MUĞLA

DALAMAN

AMASRA

Çam

250

4

ANKARA

ANKARA

ESKİPAZAR

AMASRA

Çam

400

5

MERSİN

MERSİN

GÜLNAR

AMASRA

Çam

600

6

ANKARA

KASTAMONU

ILGAZ

AMASRA

Çam

500

7

KASTAMONU

KASTAMONU

İHSANGAZİ

AMASRA

Çam

630

8

KASTAMONU

KASTAMONU

KASTAMONU

AMASRA

Çam

545

9

İZMİR

İZMİR

KAVAKLIDERE

AMASRA

Çam

190

10

ANTALYA

ANTALYA

MANAVGAT

AMASRA

Çam

620

11

ANTALYA

ANTALYA

SERİK

AMASRA

Çam

1.100

12

KAYSERİ

KAYSERİ

SİVAS

AMASRA

Çam

700

13

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİLE

AMASRA

Meşe-Kayın

300

14

ANTALYA

ANTALYA

TAŞAĞIL

AMASRA

Çam

650

15

ZONGULDAK

BARTIN

ULUS

AMASRA

Meşe-Kayın

200

TOPLAM

7.535