18 Kasım 2019, Pazartesi 10:21:19

1215073 Kömür Fırçaları (7 Kalem)

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 20.-TL. karşılığı satın alması zorunludur.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 14.11.2012 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 79 nolu telefondan alınabilir.

 

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

 

Şartnameler için : TIKLAYINIZ.