22 Kasım 2019, Cuma 20:36:19

1331015( Karadon TİM Kilimli İşçi soyunma giyinme yerleri onarımı)

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 75.-TL. karşılığı satın alması zorunludur.

                   IBAN NO:                                                          HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR910001 5001 5800 7292 5642 28                  729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01     30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56   1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01   13000001

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:03.06.2013  pazartesi günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:  

Her iş kaleminin götürü bedel fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa  tabidir..

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 74 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK