15 Kasım 2019, Cuma 22:18:50

KOZLU TİM MÜDÜRLÜĞÜ AKÜLÜ MOTOR GARAJI ONARIMI

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli  istekliler katılabilecektir.

 2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 50.-TL. karşılığı satın alması zorunludur.

TTK BANKA HESAP NOLARI;

Vakıflar Bankası       Şube No: 036             Hesap No:TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28

Ziraat Bankası           Şube No: 131             Hesap No:TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01

Halk Bankası             Şube No: 806             Hesap No:TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 24.10.2013 PERŞEMBE günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin götürü bedel fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.

9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 74 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK