15 Kasım 2019, Cuma 18:27:35

1317828 Karadon Müessesesi Elektromekanik çay ocağı işletilmek üzere kiraya verilecektir.

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli  istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları  50.-TL. karşılığı satın alması zorunludur.

                                                 IBAN NO:                                                  HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR910001 5001 5800 7292 5642 28             729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01            30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 24.10.2013  perşembe  günü saat 14.00'e kadar TTK Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

b-) Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün saat 15.00’de Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı  toplantı salonunda hazır bulunanların huzurunda açılacaktır

c-)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü.

8-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.  

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 78 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

Şartname İçin    : TIKLAYINIZ