13 Kasım 2019, Çarşamba 21:47:07

920-TTK/1419 TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ

 

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.
2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 
İhale kayıt no: 2014/45555
a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 
b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 
3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 50,00 TL. karşılığı satın alması zorunludur.
      IBAN NO:                             HESAP NO:
Vakıflar Bankası             : TR910001 5001 5800 7292 5642 28            729256 4228
Ziraat Bankası                   : TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01           30875765-5001
İş Bankası                         : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156
Halk Bankası                     : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001
4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:     21.05.2014  Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 
5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:
a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine
b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir
6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:Her iş kaleminin teklif Birim fiyat  üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 
7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.
8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.
9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.
İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 82 nolu telefondan alınabilir
İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK
 
TEKNİK ŞARTNAMELER İÇİN:          TIKLAYINIZ 
  

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

 

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

 

İhale kayıt no: 2014/45555

 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

 

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 50,00 TL. karşılığı satın alması zorunludur.

 

      IBAN NO:                             HESAP NO:

 

Vakıflar Bankası             : TR910001 5001 5800 7292 5642 28            729256 4228

 

Ziraat Bankası                   : TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01           30875765-5001

 

İş Bankası                         : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156

 

Halk Bankası                     : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001

 

 

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:     21.05.2014  Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 

 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

 

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

 

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

 

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:Her iş kaleminin teklif Birim fiyat  üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

 

 

 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

 

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.

 

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.

 

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 82 nolu telefondan alınabilir

 

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

TEKNİK ŞARTNAMELER İÇİN:          TIKLAYINIZ