15 Kasım 2019, Cuma 07:04:27

809-TTK/1450 EH Yükleyici Yedekleri

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER:

İhale kayıt no: 2015/44235

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No.2 ZONGULDAK

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi Aşkabat Cad. 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 50,00 TL. karşılığı satın alması zorunludur.


                  IBAN NO                            

Vakıflar Bankası                 : TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28          

Ziraat Bankası                    : TR09 0001 0023 5930 8757 6550 88          

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56          

Halk Bankası                       : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01          

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH VE SAAT:   20.05.2015  Çarşamba günü saat 15.00'e kadar

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta: Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 82 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK


İlgili malzemeye ait TEKNİK ŞARTNAME için üzerini tıklayınız!!!
              

       - EH Yükleyici Yedekleri -