18 Kasım 2019, Pazartesi 11:20:53

1513814 Üzülmez Müessesesi Kömürlerinin Kozlu Lavvarına Ocak Taşlarına Kirazlıtepe Mevkiine Nakli

 

21.09.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN 2,5 GÜN İDARİ İZİN UYGULAMASI YAPILACAĞINDAN SÖZ KONUSU İHALE İDARİ ŞARTNAMEMİZİN 5.4 MADDESİ GEREĞİNCE 28.09.2015 TARİH SAAT 15:00' DE YAPILACAKTIR .

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye  yerli   istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları  200  TL. karşılığı satın alması zorunludur.

                                                 IBAN NO:                                                  HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR910001 5001 5800 7292 5642 28             729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR09 0001 0023 59,30 8757 6550 88           30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:   21.09.2015 pazartesi   saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat  üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120   takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.

 İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 78 no.lu telefondan alınabilir.

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

Şartname için     : TIKLAYINIZ