15 Kasım 2019, Cuma 06:29:42

1615979 İş Zekası ve Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS) Uygulama ve Yazılım Bakım - Destek Hiz

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye  yerli   istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

b)EKAP Üzerinden E-İmzalı Olarak 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ:Teklif verecek istekliler dokümanları  100 TL. (Posta ile 150 TL .) karşılığı satın alması zorunludur.

                                                 IBAN NO:                                                  HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR910001 5001 5800 7292 5642 28             729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR09 0001 0023 59,30 8757 6550 88           30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56           1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01           13000001

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 22.09.2016 perşembe   saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat  üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120   takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabidir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 75 no.lu telefondan alınabilir.

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

Şartname için     : TIKLAYINIZ