16 Kasım 2019, Cumartesi 23:24:14

ÜZÜLMEZ TAHMİL, TAHLİYE

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 200.-TL. karşılığı satın alması zorunludur.

TTK BANKA HESAP NOLARI;

 

Vakıflar Bankası

TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28

Ziraat Bankası

TR54 0001 0001 3130 8757 6550 01

İng Bank

TR25 0009 9003 1776 3900 1000 01

Garanti Bankası

TR54 0006 2000 1740 0006 2997 08

Deniz Bank

TR46 0013 4000 0004 7670 9000 02

Fortis Bank

TR53  0007 1003 2030 4000 0021 RL

Yapı ve Kredi Bankası

TR33 0006 7010 0000 0063 5812 58

Akbank

TR19 0004 6002 0388 8000 1267 09

Şeker Bank

TR62 0005 9017 0060 4017 0516 45

Halk Bankası

TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 21.11.2016 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Toplam fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü.

9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU KANUN: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.

10-İŞİN ADI VE MİKTARI:Üzülmez Tahmil Tahliye ,istif ve talaş satış işi 12.600m3

11-İHALE KAYIT NO:2016/417728

 

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 74 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

 

Teknik şartname için TIKLAYINIZ