17 Ağustos 2019, Cumartesi 18:49:04

952-TTK/E-195 Exproof Kamera Sistemleri Alımı

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye  yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları  50 TL. karşılığı satın alması zorunludur.

                                                 IBAN NO:                                                  HESAP NO:

Vakıflar Bankası               : TR91 0001 5001 5800  7292  5642  28         729256 4228

Ziraat Bankası                   : TR05 0001 0001 3130   8757 6551  07         30875765-5001

İş Bankası                           : TR46 0006 4000  0017  6001 2411  56        1241156

Halk Bankası                      : TR05 0001 2009 8060  0013  0000  01        13000001

 

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 13.02.2019 çarşamba   saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 1 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Her iş kaleminin teklif birim fiyat  üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120  takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU / OLMADIĞI İHALE KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa tabi değildir.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 89 no.lu telefondan alınabilir.

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK

 

Şartname için     : TIKLAYINIZ