20 Kasım 2019, Çarşamba 00:38:55

GHH Taşkırıcı Çenesi

1-KATILABİLECEK FİRMALAR:İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER: 

a)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Üzülmez cad. ZONGULDAK 

b)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ANKARA Misafirhanesi(Aşkaabat Cad.) 19.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 5.-YTL. karşılığı satın alması zorunludur.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT: 06.09.2006 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

a)Elden:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine

b)İadeli taahhütlü posta:Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ:Her iş kaleminin - Miktarı X Birim fiyatı = Toplam Bedel  üzerinden vereceklerdir.ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin - Miktarı X Teklif edilen birim fiyatı = Toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü.

9-KURUMUMUZUN TABİ OLDUĞU İHALE KANUNU: 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Kanununa.

İhale detayına ait bilgiler 0372 259 47 81 nolu telefondan alınabilir

İLAN OLUNUR.          T.T.K. ZONGULDAK