16 Kasım 2019, Cumartesi 23:13:38

RÖDÖVANSLI SAHALAR

 

           05.06.2004 Tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 5177 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle özel sektörün Zonguldak Havzasında rödövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır. Böylece taşkömürü potansiyelimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üretimin artırılması ile yaratılacak istihdam marifetiyle bölge ekonomisi canlandırılmıştır.

          Kurumumuz imtiyaz alanı dahililnde rödövans usulü ile işletmeye verilen günümüz itibariyle;

          24 küçük ölçekli taşkömürü sahası, 3 büyük ölçekli taşkömürü sahası, 3 kuvars kumu sahası, 1 boksit sahası ve 1 kil sahası olmak üzere toplam 32 adet aktif rödövans usulü ile işlettirilen saha bulunmaktadır. 

 

 

 

           Müesseseler bazında yıllık rödövans üretimlerini görmek için   tıklayınız.