21 Mart 2018, Çarşamba 06:47:08

Kömür Pazarlama

 

TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI

        Ereğli Kömürleri İşletme Müessesesi (EKİ) adı altında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na bağlı müessese olarak faaliyette bulunurken, bu hüviyeti 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla kaldırılarak yerine; Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan (TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur.

        Bununla birlikte, Kuruma bağlı Müesseselerce üretilen kömürleri satması için Kömür Satış Birimi oluşturulması gündeme gelmiş, yapılan çalışmalar/hazırlıklar sonucu ilk etapta Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı Kömür Satış Bürosu/Şefliği kurulmuş ve 01/01/1984 tarihinden itibaren üretilen kömürleri satmaya (ilk Ordino tarihi 04/01/1984) başlamıştır.

       Gelişen süreçte, Kömür Satış Bürosu, önce Kömür Satış Şube Müdürlüğüne, daha sonra Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğüne ve nihayetinde Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığına dönüştürülerek bugünkü yapısına kavuşmuştur.

        Arzın talepten küçük olması, dolayısıyla üretilen kömürün ülke ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle, ilk yıllarda tamamen tahsisli satış yöntemi işlemiş, bu dönemlerde üretilen ürünler başta demir-çelik (Erdemir, Kardemir) sektörü olmak üzere, Çates, Çaykur, TCDD, Şeker fabrikaları, Gazhaneler (İETT, EGO, ESHOT) Tekel, Milli Savunma Bakanlığı, Filyos Ateş-Tuğla Fabrikası, Çimento Sektörü v.b. gibi kamu kuruluşlarına satılmış, artan az miktardaki ürünler ise diğer müşterilere (sanayi, teshin) tahsis edilmiştir.

       Diğer taraftan, büyük kentlerde kalitesiz linyit kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki ciddi etkileri sonucunda bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda; yüksek kalorili kükürt ve uçucu madde içeriği düşük, temiz kömür ithaline izin verilmiş, ayrıca sanayi kuruluşları kendi ihtiyaçlarını doğrudan ithal ederek karşılamaya başlamıştır.

       Hal böyle olunca, arz talep dengesi tersine işlemeye başlamış ve tüketicileri bezdiren bürokratik zorlukların ve kısıtlamaların yaşandığı tahsisli satış yönteminden vazgeçilerek 1991 yılından itibaren, müşterilerin durumları da dikkate alınarak sistemli bir şekilde serbest satış uygulamasına başlanılmıştır.

       Sonuçta, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu, ürün-hizmet kalitesi ve çeşitliliği, kredili-vadeli-kampanyalı satışların yapıldığı dağıtım ve kullanım kolaylıklarının sağlandığı, ambalajlama-torbalama hizmetlerinin devreye girdiği, serbest pazar ekonomisine geçilmiştir.

       Dolayısıyla Kurumumuz,  çok yoğun rekabetin yaşandığı, dinamik bir yapıya sahip bu pazarın, rekabet kurallarına, fiyatlandırma politikalarına ve ticari muamele özelliklerine uyum sağlayarak, sistemle bütünleşme ve pazardan pay alma faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.

 

*  Taşkömürü Analiz değerleri için tıklayınız.

 

*  Detaylı Sektörel Satışlar için tıklayınız.

 

*  Taşkömürünün ısınma(Teshin) amaçlı kullanımı için tıklayınız.

  

*  Taşkömürü Müşteri grupları ve Talep edilen Kömür özellikleri    tablosu  için tıklayınız.