23 Temmuz 2018, Pazartesi 07:06:17

Kömür Pazarlama

 

TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI

        Ereğli Kömürleri İşletme Müessesesi (EKİ) adı altında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na bağlı müessese olarak faaliyette bulunurken, bu hüviyeti 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla kaldırılarak yerine; Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan (TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur.

        Bununla birlikte, Kuruma bağlı Müesseselerce üretilen kömürleri satması için Kömür Satış Birimi oluşturulması gündeme gelmiş, yapılan çalışmalar/hazırlıklar sonucu ilk etapta Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı Kömür Satış Bürosu/Şefliği kurulmuş ve 01/01/1984 tarihinden itibaren üretilen kömürleri satmaya (ilk Ordino tarihi 04/01/1984) başlamıştır.

       Gelişen süreçte, Kömür Satış Bürosu, önce Kömür Satış Şube Müdürlüğüne, daha sonra Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğüne ve nihayetinde Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığına dönüştürülerek bugünkü yapısına kavuşmuştur.

        Arzın talepten küçük olması, dolayısıyla üretilen kömürün ülke ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle, ilk yıllarda tamamen tahsisli satış yöntemi işlemiş, bu dönemlerde üretilen ürünler başta demir-çelik (Erdemir, Kardemir) sektörü olmak üzere, Çates, Çaykur, TCDD, Şeker fabrikaları, Gazhaneler (İETT, EGO, ESHOT) Tekel, Milli Savunma Bakanlığı, Filyos Ateş-Tuğla Fabrikası, Çimento Sektörü v.b. gibi kamu kuruluşlarına satılmış, artan az miktardaki ürünler ise diğer müşterilere (sanayi, teshin) tahsis edilmiştir.

       Diğer taraftan, büyük kentlerde kalitesiz linyit kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki ciddi etkileri sonucunda bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda; yüksek kalorili kükürt ve uçucu madde içeriği düşük, temiz kömür ithaline izin verilmiş, ayrıca sanayi kuruluşları kendi ihtiyaçlarını doğrudan ithal ederek karşılamaya başlamıştır.

       Hal böyle olunca, arz talep dengesi tersine işlemeye başlamış ve tüketicileri bezdiren bürokratik zorlukların ve kısıtlamaların yaşandığı tahsisli satış yönteminden vazgeçilerek 1991 yılından itibaren, müşterilerin durumları da dikkate alınarak sistemli bir şekilde serbest satış uygulamasına başlanılmıştır.

       Sonuçta, müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu, ürün-hizmet kalitesi ve çeşitliliği, kredili-vadeli-kampanyalı satışların yapıldığı dağıtım ve kullanım kolaylıklarının sağlandığı, ambalajlama-torbalama hizmetlerinin devreye girdiği, serbest pazar ekonomisine geçilmiştir.

       Dolayısıyla Kurumumuz,  çok yoğun rekabetin yaşandığı, dinamik bir yapıya sahip bu pazarın, rekabet kurallarına, fiyatlandırma politikalarına ve ticari muamele özelliklerine uyum sağlayarak, sistemle bütünleşme ve pazardan pay alma faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.

 

*  Taşkömürü Analiz değerleri için tıklayınız.

 

*  Detaylı Sektörel Satışlar için tıklayınız.

 

*  Taşkömürünün ısınma(Teshin) amaçlı kullanımı için tıklayınız.

  

*  Taşkömürü Müşteri grupları ve Talep edilen Kömür özellikleri    tablosu  için tıklayınız.

 

 KÖMÜR SATIŞ NOKTALARIMIZ


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: TTK KÖMÜR SATIŞ NOKTALARI

 

>> 2018 HAZİRAN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

KÖMÜR MÜ ALACAKSINIZ ?


         Türkiye Taşkömürü Kurumu, ülkemizin tek taşkömürü üreten kamu kuruluşu olup, üretilen taşkömürlerine ait tahsis/satış işlemleri, Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Satışlar, üretim ve stok durumuna göre peşin veya vadeli yapılmaktadır.

 

1- SANAYİİ AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI:

 

        Müşterilere, ürün imalatlarında hammadde olarak kullanılmak üzere yapılan satışlardır. Kömür alabilmek için işin içeriğinin belgelenmesi (ÇED raporu, kapasite raporu, oda sicil kayıt sureti v.b. gibi) gerekmektedir.


2-TESHİN (ISINMA) AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI:

 

        Müşterilere ısınma amacıyla kullanılmak üzere yapılan satışlardır. Resmi ve özel kuruluşların kömür talepleri makul miktarda,  kaloriferli ve sobalı binaların/evlerin ihtiyaçları ise, hane başına 6 (altı) tonu geçmeyecek şekilde karşılanır. Satışlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Genelge’ler kapsamında  yürütülmektedir.


3-SERBEST  AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI:

 

        Serbest  satışlar;  sanayii ve teshin amaçlı kömür taleplerinin karşılanması sonucu, parça cinsi torbalanmış (10-18 ve 18-150 mm.ebatlı) kömürlerin, üretim ve stok durumunun uygun olması halinde. kömür ticareti yapan kişi ve kuruluşlara    yapılan  satışlardır. Müşterilerin bu amaçla kömür alabilmeleri için, bağlı bulundukları illerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden almış oldukları Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelere göre, satışı yapılacak illerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden, Kurumumuzca temin edilecek Satış İzin Belgesi kapsamında, üretim ve stok durumuna göre sevk tarihindeki cari fiyatlar üzerinden satış yapılmaktadır.   


SATIŞ ŞEKİLLERİ:

 

        Satışlar; müşteri durumuna, kömürün menşeine ve müşteriyle yapılan sözleşme/anlaşma esaslarına göre  Ex Works, FOB, CIF olarak yapılmaktadır.

 

 


B A N K A L A R    V E   K Ö M Ü R    H E S A P    N U M A R A L A R I

 

BANKA ADI

KÖM.HES. NOLARI

TELEFON NO

FAKS

 

ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ

TR05 0001 0001 3130 8757 6551 07

253 88 60 - 2511160 - 222 12 31

253 33 76 - 252 05 38 (YENİ)

 

ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ ARM. TİM HS.

TR57 0001 0001 3113 6434 5050 04

327 15 63

 

 327 15 62

 

ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ AS. TİM HS.

TR47 0001 0001 3153 6018 5550 02

 316 97 74 /122-323 67 46

 316 15 38

 

ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ ÜZ. TİM HS.

TR75 0001 0001 3130 8757 6550 02

 266 11 04 - 266 10 26 - 266 02 09

 266 15 20

 

ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ KAR. TİM HS.

TR11 0001 0001 3110 9057 7153 03

 265 15 06 - 265 59 00

 265 11 36

 

ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ KOZ. TİM. HS.

TR78 0001 0001 3110 9409 4550 03

 0 378 315 10 53

 

 0 378 315 18 10

 

ZİRAAT BANKASI KANDİLLİ ARMUTÇUK ŞUBESİ

TR11 0001 0014 1430 8757 6550 63

 

 

 

 

ZİRAAT BANKASI KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ

TR83 0001 0000 5130 8757 6550 84

 

 

 

 

ZİRAAT BANKASI KOZLU ŞUBESİ

TR79 0001 0004 3730 8757 6550 62

 

 

 

 

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞUBESİ

TR44 0001 0004 5430 8757 6550 36

 

 

 

 

ZİRAAT BANKASI AMASRA ŞUBESİ

TR55 0001 0007 4530 8757 6550 32

 

 

 

 

VAKIFLAR BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ

TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28

 

 

 

 

VAKIFLAR BANKASI KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ

TR84 0001 5001 5800 7281 0304 72

 

 

 

 

VAKIFLAR BANKASI BARTIN ŞUBESİ

TR24 0001 5001 5800 7293 5940 22

 0 378 227 15 93 - 227 25 58-227 28 61

 0 378 227 98 01

 

VAKIFLAR BANKASI AMASRA ŞUBESİ

TR71 0001 5001 5800 7299 1904 64

 0 378 315 12 73

 

 0 378 315 12 74

 

HALKBANK ZONGULDAK ŞUBESİ

TR05 0001 2009 8060 0013 0000 01

 

 

 

 

İŞ BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ

TR46 0006 4000 0017 6001 2411 56

 

 

 

 

GARANTİ BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ

TR54 0006 2000 1740 0006 2997 08

 

 

 

 

AKBANK ZONGULDAK ŞUBESİ

TR19 0004 6002 0388 8000 1267 09

 253 49 68 - 252 03 55

 0 212 214 83 16

 

DENİZBANK ZONGULDAK ŞUBESİ

TR46 0013 4000 0004 8670 9000 02

 259 20 33 - 253 74 57- 253 63 30

 253 55 88

 

FİNANSBANK SOĞUKSU ŞUBESİ

TR60 0011 1000 0000 0038 1198 46

 251 26 32

 

 253 32 24

 

TEB ZONGULDAK ŞUBESİ

TR27 0003 2000 0000 0040 0380 28

 251 79 97 - 251 20 46 - 251 2047

 251 31 64

 

YAPI KREDİ BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ

TR33 0006 7010 0000 0063 5812 58

 259 20 10 - 259 20 00

 252 20 25

 

 

 

 

 

 

 

 AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı
Satış işleri Müdürlüğü
TELEFON : (372) 259 43 87 - (372) 259 43 86 - (372) 259 43 84
FAX: (372) 253 4680
KDZ. EREĞLİ SATIŞ BÜRO : (372) 327 17 24
E-POSTA: nizam.cebi@taskomuru.gov.tr
E-POSTA: feridun.birinci@taskomuru.gov.tr
E-POSTA: mustafa.karakoc@taskomuru.gov.tr

 


 

KÖMÜR MÜ ALACAKSINIZ ? 

      Türkiye Taşkömürü Kurumu, ülkemizin tek taşkömürü üreten kamu kuruluşu olup, üretilen taşkömürlerine ait tahsis/satış işlemleri, Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Satışlar, üretim ve stok durumuna göre peşin veya vadeli yapılmaktadır.

 

1- SANAYİİ AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI: 

      Müşterilere, ürün imalatlarında hammadde olarak kullanılmak üzere yapılan satışlardır. Kömür alabilmek için işin içeriğinin belgelenmesi (ÇED raporu, kapasite raporu, oda sicil kayıt sureti v.b. gibi) gerekmektedir.

 

2-TESHİN (ISINMA) AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI: 

      Müşterilere ısınma amacıyla kullanılmak üzere yapılan satışlardır. Resmi ve özel kuruluşların kömür talepleri makul miktarda,  kaloriferli ve sobalı binaların/evlerin ihtiyaçları ise, hane başına 6 (altı) tonu geçmeyecek şekilde karşılanır. Satışlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Genelge’ler kapsamında  yürütülmektedir.

 

3-SERBEST  AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI: 

      Serbest  satışlar;  sanayii ve teshin amaçlı kömür taleplerinin karşılanması sonucu, parça cinsi torbalanmış (10-18 ve 18-150 mm.ebatlı) kömürlerin, üretim ve stok durumunun uygun olması halinde. kömür ticareti yapan kişi ve kuruluşlara    yapılan  satışlardır. Müşterilerin bu amaçla kömür alabilmeleri için, bağlı bulundukları illerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden almış oldukları Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelere göre, satışı yapılacak illerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden, Kurumumuzca temin edilecek Satış İzin Belgesi kapsamında, satış yapılmaktadır.   

 

SATIŞ ŞEKİLLERİ: 

Satışlar; müşteri durumuna, kömürün menşeine ve müşteriyle yapılan sözleşme/anlaşma esaslarına göre  Ex Works, FOB, CIF olarak yapılmaktadır.