18 Kasım 2019, Pazartesi 20:33:22

Taşkömürü Üretimi

 

       Oluşum evresi ve kalitelerine, göre 3 tip kömür vardır. Bunlar sırasıyla; antrasit, taşkömürü ve linyittir. Taşkömürünün kökeni bitki, ana bileşeni ise karbondur.

       Ülkemizde taşkömürü madenciliği/üretimi, Zonguldak Havzasında, TTK ve rödövanslı firmalar tarafından yürütülmektedir. Derin yer altı kömür madenciliği yapılan Zonguldak Taşkömürü Havzasının karmaşık jeolojik yapısı, tam mekanizasyona gidilmesini engellemekte, dolayısıyla taşkömürü üretimi büyük ölçüde insan gücüne dayalı, emek-yoğun sisteminde gerçekleştirilmektedir.

       Havzada; 1865 yılından günümüze kadar yaklaşık (tahmini) 400 milyon ton, sağlıklı kayıtların mümkün olduğu 1941 yılından günümüze kadar ise yaklaşık 234 milyon ton (2014 yılı sonu) taşkömürü üretimi yapılmış olup, ülke kalkınmasında önemli bir yer almıştır.

       Havza tarihi boyunca maksimum tüvenan  üretimi, 1974 yılında 8.5 milyon ton, satılabilir üretim ise 1967 ve 1974 yıllarında, yaklaşık 5 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 1974 yılındaki 5 milyon ton satılabilir üretim miktarına kadar, zaman zaman düşüşler yaşansada, yakalanan bu önemli   artış trendi ve üretim değeri, zamanla korunamamış ve o yıldan sonra azalmaya başlayarak, 1982 yılından sonra 4 milyon ton, 2015 yılından itibaren 1 milyon ton’un altına inmiştir.

       1989 yılından itibaren TTK tarafından işletilemeyen rezervlerin, hukuku TTK uhdesinde kalmak kaydıyla, rödövans karşılığı özel firmalara işlettirilmesi uygulaması başlatılmıştır.

 

 

    Müesseseler bazında yıllık üretimleri görmek  için tıklayınız.