13 Şubat 2016, Cumartesi 14:45:53

Taşkömürü Üretimi

 TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ

Ülkemizde taşkömürü madenciliği Zonguldak Taşkömürü Havzasında TTK tarafından

gerçekleştirilmektedir. Derin yer altı kömür madenciliği yapılan Zonguldak Taşkömürü Havzasının karmaşık jeolojik yapısı tam mekanizasyona gidilmesini engellemekte, taşkömürü üretimi büyük ölçüde insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 Havzadaki taşkömürü üretimi, sağlıklı kayıtların mümkün olduğu 1941 yılından günümüze kadar 231 milyon ton, 1865 yılından günümüze kadar yaklaşık 400 milyon ton taşkömürü üretimi ile ülke kalkınmasında önemli bir yer almıştır.

Havza tarihi boyunca maksimum tüvenan üretim 1974 yılında 8.5 milyon ton, satılabilir üretim ise 1967 ve 1974 yıllarında 5 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 1974 yılındaki maksimum 5 milyon ton satılabilir üretim değerine kadar, zaman zaman düşüşler gözlense de, önemli bir üretim artış trendi yakalanmış olan havzada ulaşılan üretim değeri korunamamış, o yıldan sonra azalmaya başlayan satılabilir üretim 1982 yılından sonra 4 milyon ton’un altına inmiştir. 1989 yılından itibaren TTK tarafından işletilemeyen rezervlerin, hukuku TTK uhdesinde kalmak kaydıyla, rödövans karşılığı özel firmalara işlettirilmesi uygulaması başlatılmıştır.

.

  Müesseseler bazında yıllık üretimleri görmek  için tıklayınız.