7 Aralık 2019, Cumartesi 11:00:05

Eğitim ve Yayın


Kurum kuruluşundan bu güne kadar yer altı maden iş kolunda okul görevi görmüştür. Maden işçilerinin, nezaretçi ve mühendisine kadar tüm çalışanların eğitimine büyük katkıda bulunmuştur. Daire başkanlığının amacı gelişen teknolojileri yakından takip ederek mevcut insan gücü potansiyelini değerlendirmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Bu amaçla Kurum işyerlerinde üretim, verimliliği artırmak, iş kazalarını azaltmak işsağlığı ve güvenliğini temin etmek için 1964 yılından bu tarafa eğitim tesislerinde ve müesseslerde yetiştirme, gelitirme ve intibak ve meslek kursları ve seminerler düzenlenmektedir.


Avrupa Topluluğundan sağlanan 5.5 milyon ABD $ hibe kredi ile Kurum eğitim merkezi yeni teknolojilere uygun makine ve ekipmanla donatılarak çalışanlara çağdaş eğitim verilerek bilgi ve becerileri geliştirmeye çalışılmaktadır. İş yerlerimizde sürekli eğitim sloganı ile hareket etmektedir.

 
 

 


Eğitimin Hedefleri :

Kuruma yeni katılan elemanların süratle işe alıştırılmaları, mevcut elemanların mesleki gelişmelerini sağlamak.

Yeni gelişmelerin, metot, makine ve ekipmanın araştırılması ve uygulanmasını sağlamak.

İş kazalarını en aza indirmek.

Üretimde kullanılan makine, ekipman, malzeme ve yedek parça ve yakıt masraflarını en aza indirmek.

Zamanı effektif kullanmak, israf ve kayıpları en aza indirmek.

Bakım masraflarını azaltmak.

Nezaretçi, mühendis ve yöneticiler modern yönetim usul ve esaslarını öğretmek.

Teknik ve idari personele yabancı yayınları izleyebilmesi için yabancı dil eğitimi vermek.

Bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak.

Boşalan kadrolara eleman yetiştirmek.

Terfi ve nakil esasları çerçevesinde elemanları eğitmek.

Personelin çevre konusunda duyarlı kılmak.

Personel arasındaki sosyal aktivititeleri geliştirmek, motivasyonun u sağlamak.

Personelin çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, kurumun tanıtımını yapmak.

Personelin kurum dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerine iştirak etmesini sağlamak, bilgi ve becerilerinin artırılarak uygulanmasını sağlamak.


1. Hizmet Öncesi Eğitim

Eğitim Daire Başkanlığının gözetiminde işe yeni giren işçilerin işe intibakları için intibak kursları düzenlenmektedir. Bu eğitimlere kurum dışı ve özel sektörden gelen kişiler ücretli katılmaktadır.


a- İntibak Eğitimi

Yeni giren işçilerin işe intibakları için Eğitim dershanelerinde ve Müesseselerimizde muhtelif tarihlerde (4 hafta) süreli olarak düzenir. Eğitim süresi en az 20 en çok 45 iş günüdür. Özel sektör veya diğer kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda hızlandırılmış intibak eğitimi ( 1) hafta süreli olarak verilmektedir.


b- Oryantasyon Eğitimi

Yeni işe giren sözleşmeli veya kadrolu personel (3) ay süreli oryantasyon eğitimine tabi tutularak iş yerlerini ve yapılan işleri tanıması sağlanmaktadır.


c- Staj İşleri

Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinden her yıl yaklaşık 550 öğrenci ücretsiz olarak Kurumumuz işyerlerinde staj yapmaktadır.

Üniversite öğrencilerinden her yıl ortalama 10 öğrenci Kurumumuzda bitirme ödevi yapmaktadır.

Teknik lise öğrencilerinden 150 civarında öğrenci Kurumumuz işyerlerinde staj yapmaktadır.

3308 Sayılı Yasa gereği işletmelerde meslek eğitimi yapamayan 110’ün üzerinde öğrenci Kurumumuz işyerlerinde staj yapmaktadır.

Yüksek öğrenim öğrencilerin stajları için yasal bir statülerinin ve stajerlerin sosyal güvencelerinin bulunmaması bir handikap yaratmaktadır.

 


2. Hizmet İçi Eğitim


a- Kurslar


Kurumumuzda eğitimler HİE yönetmeliği gereği Daire Başkanlığı tesislerinde ve müesseselerde gerçekleştirilmektedir. Daire Başkanlığımız personeli tarafından spesifik konularda temel eğitimler (yetiştirme kursları) ve tekrarlama kursları düzenlenir. Kurslar için gerektiğinde kurum içi veya kurum dışı kuruluşlardan eğitmen talep edilir. Eğitim programları yapılırken tüm birimlere yazılarak açılacak kurslar belirlenir. Ayrıca yıl içinde özellik arz eden konularda kurslar düzenlenir. Kursa katılan personele kurs katılım belgesi/ başarı belgesi verilir.

TİS gereği yeraltında çalışan nezaret, Pano ayak üretim, Hazırlık, Elektromekanik, sınıflarında çalışanlar ve en çok kaza tekrarlanan işlerde çalışanlar yılda en az 5 biş günü tekamül- veya tekrarlama eğitimine katılmak zorundadır.

Müesseseler tarafından Ferdi Gaz Maskesi Kullanım Kursu: Baş madenci Tekamül Kursu İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kursu, Kancacı tekamül Kursu: Komprosörcü Kursu, Kuyu Vinççi Yetiştirme Kursu Nakliyatçı Kursu, Pano Ayak Üretim İşçisi Tekamül Kursu, Sinyalci Yetiştirme Kursu: Lokomotif Sürücü Yetiştirme Kursu: 16-1/d Kursları: gibi çeşitli yetiştirme veya tekrarlama kursları verilmektedir.

Barutçu Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (3 hafta) olarak barutçu yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Kurs bitiminde sınavda başarı gösterenlere (Barutçuluk Yeterlilik Belgesi) verilmektedir.

Barutçu Tekamül Kursu: Barutçuların bilgi tekrarı ve tazelemesi için Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (5 gün) süreli tekamül kursu düzenlenmektedir.

Bilgisayar Kullanıcı Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (3 hafta)süreli Bilgisayar Kullanıcı yetiştirme Kursu düzenlenmektedir. Kurs bitiminde katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

Bilgi Kayıt Kontrol Görevlisi Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (5 gün) süreli Bilgi kayıt Kontrol görevinde çalışacak personel düzenlenen kurslarla yetiştirilmektedir. Kurs bitiminde tanzim edilen belgeler kendilerine verilmektedir.

Daktilografi Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde (7 hafta) süreli Daktilografi yetiştirme kursu düzenlenmektedir. Kurs bitiminde katılımcılara belgeler verilmektedir.

Elektrik Emniyeti Tekamül Kursu: Eğitim dershanelerinde (4 gün)süreli olarak düzenlenmektedir.

İşyeri Sağlık Görevlisi Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde (2 hafta) süreli olarak düzenlenmektedir.

İngilizce Kursu: Eğitim dershanelerinde yeni başlayanlar ve ileri seviyedeki kursiyerler için 6 ay süreli olarak lisan eğitimi verilmektedir.

İş Makinaları Operatörü Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde düzenlenen (3 hafta) süreli olarak düzenlenmektedir.

Kalorifer Ateşçi Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (10 gün) süreli olarak düzenlenmektedir.


Kömür Arını Tahkimat Kursu: Eğitim dershanelerimizde muhtelif tarihlerde (2 gün) süreli olarak düzenlenmektedir.

Lokomotif Sürücü Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (5 gün) süreli olarak düzenlenmektedir.

Mekanik Emniyeti Kursu: Eğitim dershanelerimizde muhtelif tarihlerde (3 gün) süreli olarak düzenlenmektedir. Kurs bitiminde belgeleri kendilerine verilmiştir.

Maden Nezaretçi Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerinde (9 ay) süreli olarak düzenlenmektedir.

Ocak Emniyeti Kursu: Eğitim dershanelerinde muhtelif tarihlerde (3 gün) süreli olarak düzenlenmektedir.

Sondajcı Yetiştirme Kursu: Eğitim dershanelerimizde (2 hafta) süreli olarak düzenlenmektedir.

Saniyeli Kapsül Kullanma Kursu: Eğitim dershanelerimizde muhtelif tarihlerde düzenlenen (2 gün) süreli olarak düzenlenmektedir.

Hidrolik Pnomatik Temel Kursu: Eğitim dershanalerimizde muhtelif tarihlerde düzenlenen (2 hafta) süreli olarak düzenlenmektedir.

Tahlisiyeci Yetiştirme Kursu: İş Güvenliği Daire Başkanlığında muhtelif tarihlerde (1 hafta) süreli olarak düzenlenmektedir.

Tahlisiyeci Tekamül Kursu: İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığımıza bağlı tahlisiye istasyonumuzda muhtelif tarihlerde (1 gün) süreli olarak düzenlenmektedir.


b- Seminerler

Kurum İçi Seminerler

 
TAHAŞ Tazyikli Hava Sanayi A.Ş,Erten Makine, Flayt Pompa, Binel Danışmanlık, TODAI,. TEDAŞ ve Yurt Madenciliğini geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen çeşitli seminerlere Kurum personeli iştirak ederek eğitilmiştir.
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereği Kurumumuzda uygulanmakta olan Meslek Eğitimi kapsamında Usta Öğretici olarak görevlendirilecek toplam 34 elemanımız Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından 20-24/11/2000 tarihleri arasında Başkanlığımızda düzenlenen “ İş Pedagojisi Kursu ” ndan geçirilmiştir.


 Kurum Dışı Seminerler

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, TMMOB Jeoloji Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Makine Mühendisleri Odası, Barutsan,Türk Tabibler Birliği, Kamu İş, Kamusen, Türkiye Bilişim Derneği, Dünya Enerji Konseyi İzocam, İTÜ, ODTÜ, TEBİAT,Çevre Bakanlığı,   TÜSİAT, KALDER gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen çeşitli mesleki konulardaki seminerlere kurum personeli gönderilerek eğitilmeleri sağlanmıştır.


c-   Terfi-Sanat Değişimi Ve İşe Giriş Sınavları

Terfi ve sanat değişimi sınavlarına katılacak personel en az 3 günlük 15/ 1-c kurslarına katılmak zorundadır. 2006 yılında muhtelif tarihlerde yapılan terfi sınavlarından 20kişi,(Gen.Müd onaylı)sanat değişimi sınavlarından 83 kişi,işe giriş mülakat sınavından 155 kişi olmak üzere toplam 258, muhtelif tarihlerde yapılan terfi ,raporlu sanat değişimi sınavlarından 1113 kişi ,işe giriş mulakat sınavlarından 28086 kişi gecirilmiştir. 2006 yılında işe giriş mülakatları için müesseselerde komisyonlar oluşturulmuş, mülakat sınavları İş bulma kurumu yetkililerinin gözetiminde uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.


3. Meslek Eğitimi

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereği Kurumumuzda uygulanmakta olan meslek eğitimi için; 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereği 144 usta öğretici meslek eğitiminde fiilen görevlendirilmiştir. Her yıl Zonguldak Ticaret Lisesi    öğrencileri, Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi (EML), Kilimli EML, Çatalağzı Çok Programlı Lisesi, Bartın EML, Bartın Ticaret Lisesi, Beycuma Çok Programlı Lisesi, Kdz. Ereğli Ticaret Lisesi, Kdz.Ereğli EML, Zonguldak EML, Ormanlı Çok Programlı Lisesi, Zonguldak TAMEM ögrencileri, Bartın TAMEM öğrencisi, Güneşli Çok Programlı Lisesi öğrencileri katılmaktadır. Her yıl 1000 civarında ML ögrencisi kurumumuzda meslek eğitimine katılmakta usta ögreticiler tarafından öğrenciler takip edilmektedir. 

4. Basın Yayın ve Kültür Faaliyetleri

 

a- Yayın ve Abone

Kurumumuz birimlerinden; Personel Daire Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Etüt, Plan-Proje ve Tesis Daire Başkanlığı, APK Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Amasra T.İ. Müessese Müdürlüğü satın alınmasını istedikleri (dergi, T.C. Kanunları f ekleri, kitap) yayınlar alınmaktadır. Satın alınan yayınlar ilgili birimlere gönderilmektedir. Kurumumuz birimlerinin ihtiyacı olan yayına abone olunmaktadır.

 


b- Kitaplık

Kurumumuz personeline ve yüksek okul öğrencilerine kütüphanemizden talep edilen yayınlar okunup iade edilmek üzere verilmiştir. 2000 Yılının 2. altı ayında kütüphanemize kitap ilave olmamıştır.Kitap sayımız 3632 dir. Kitap Listesi Ek1:

 c- Sergi ve Fuarlar

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Zonguldak ve Ereğli Belediyeleri tarafından, yıl içinde düzenlenen sergi ve fuarlara iştirak edilmektedir.d- Teknik Geziler

Çeşitli üniversite ve kuruluşlar tarafından Kurumumuzu ziyaretleri gerçekleşmiştir. Kurum personelinin bilgi ve görgüsünü artırmak amacı ile (GAP gibi) çeşitli kuruluşlara teknik geziler düzenlenmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde bulunan Eğitim Ocağımızı 2006 yılında muhtelif tarihlerde;Soma Linyitleri İşletmesinden 20, Mühendislik Kongresine iştirak edenlerden 22 ,Bolu Halk Oyunları Ekibinden 25,19.Zonguldak Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinde 95,Cumhuriyet Bayramı ile Madencilik Haftası kutlamalalarında ,Macar ve Bulgar Folklor ekibi ,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve yerel İlkokullardan toplam 840 kişi ziyaret etmiştir.YAYINLARYayın No

Yayın Adı

Yazarı

Basım Yılı

Demirbaş No

1

Hidrolik Jet

Mehmet GÜNEY

1963

622/1016

2

Ocak Yangınlarının.Mey Gel.Önleme Tedbirleri

E. Berden BUCH

1963

622/111

3

Ocak Yangınları ile Mücadele

E Berden BUCH

1963

622/112

4

Ocak Gazları

Cemal BİRON

1972

622/1017

5

Ocak Tozları ve Pat.Mad

Nail ÇETEK

1964

622/287

6

Endüstride Nezaretçi

Tuğrul KALABALIK

1964

658/288

7

Maden Ocaklarında Mediko Tek

Dr. NİVEAU

1964

622/1579

8

Ocak Havalandırması

Nail ÇETEK

1964

622/1580-2066

9

Göç U. Ayak Plan ve Haz Tah. Ve Mukavemet Tay ve Tesp

Oskar JAKOBİ

1964

622/90

10

Koepe İhraç Sistemi

Mehmet GÜNEY

1964

622/1118

11

Denizaltı Kömür İşletmeciliği

Cemal BİRON

1964


12

Taşkömürü Ocak Metan Kömür Toz İnf Önleyici Ted.

Zeynel ERGİN

1965

622/92

13

Madencilikte Meslek İşleri

Enver EDİGER

1980

622/93,94

14

Hidrolik Ramble

A.JARİGE- A. ROCHE


622/1119-1120

15

1964 Yılında Dünya Kömür İsth.

Dr. Hainz PIENS

1965


16

Ocak içi Elektrik Pat Gaz Atm. Kull Elk Alet Tam Ve Teç

M. KAHYAOĞLU

1966

622/95

17

Tazyikli Hava ve Şebeke Proje Hazl Esasları

Yakup HODANCI

1966

622/105-1083-1084

18

Çalışma Sağlığı

Latif TANER

1966

622/299-1085-1086

19

İlk Yardım

H. BAŞEĞMEZ-Z. DURU

1973

614/103-104

20

Belçika Ekonomik İşler Enerji Bakanlığı Kömür Kıy Rap

B. ALPAY

1976

622/1087-1088

21

Taşkömürü Ocaklarında Tav.Tah. Hak Sorular Cevaplar

S. YURDAKOŞ


622/1089-1090

22

İngiltere Kömür End. Yönetim ve Kontrol

E ARTUĞ

1968

338/1091-1092

23

Maden İşl Doğan Zemin Hareketleri (Tasmanlar)

S. BUYURGAN

1968

622/1093-1094

24

Maden Ocaklarında Elektrikten Mey Gelen Kaza Önl.

M. ÖZKAHYAOĞLU

1968

622/1095-1096

25

Almanca Türkçe, Türkçe Almaca Madencilik Ter Sözlüğü

E. EDEİĞER

1969

622/1484-1486

26

Pusula

Gani DÜNDAR

1968

526/1056-1097-1098

27

Elektrik Cihazlarına ait İzolasyon Yağ Bakım Kontrolü

C. ÇELİK

1970

621/1500-1501

28

Pratik Dizel Lokomotif Tamiri ve İşletmesi

H. PENSE

1968

625/1498-1499

29

Akım Sınırlayıcı Reaktörler

Tınaz TİTİZ

1970

621/1542-1543

30

Yüksek Gerilimli Ocak Şalt Teçh. Kesme Kapasitesi

Tınaz TİTİZ

1971

621/1590-1591

31

Zonguldak Havzası Kömür Tozu Pat Karak.Tes ve Patlamalarının Taş Tozu ile Önlenmesi.

S. SALTOĞLU

1971

622/1555-556

32

Otomatik Kontrol Sistemleri

Tınaz TİTİZ

1972

621/1553-1554-2486

33

Kontrol Sistemleri

İlkil KAYLAN

1974

621/1804-1805

34

150 Amp Orta Ger ALSz Kuru Elektri. Olarak Şalt ve Kont

Tınaz TİTİZ

1976

621/1915-1916

35

Kendinden Emniyetli Ciihaz Dizaynı ve Gazlı Kar. Min Ateşleme Enerjisi ve Sönme Mesafesi

Tınaz TİTİZ

1976

621/1917-1918

36

Tali Havalandırma

M Emin HOŞGİT

1980

622/2283-2284

37

Gürültü Raporu

A.Sabir KARAÇELEBİ

1980

658/2279-2280

38

Toz Raporu

A.Sabir KARAÇELEBİ

1980

658/2277-2278

39

Topoğrafya

Müşfik ŞANSAN

1980

526/2281-2282

40

Barut ve Pat Maddelerin Sureti İmhasına Dair Talimatname

Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Mad Çalışan İşyerlerinde Alınacak Ted Hk Tüzük

Tüzük

1981

622/2319-2320

41

Kömür Madenlerinde İlk Yardım

Oprt. Dr. S. ULUDÜZ

1982

614/2334-2335

42

Maden Başçavuşları için İş Güvenliği

Akın YÜRÜTEN

1985

622/2469

43

Maden Başçavuşları için Pratik Mad. Prob

Akın YÜRÜTEN

1982

622/2521-2558

44

Matematik 1-2 Sınıflar

K GEÇİM- C. YILDIRIM

1983

510/2559-2560

45

Kömür Ocaklarında Patlamalar ve Önlemler

Zeynel ERGİN

1984

622/2706-2707

46

Metan Gazının Taşkömürü Ocaklarından Emilmesi

Z. AKÇAN

1984

622/2763-2764

47

Maden Başçavuşları için Maden İşletme Metotları

Z. AKÇAN-A. YÜRÜTEN

1985

622/2879-2880

48

Yeraltındaki Yangınların Kapatılması

E. HOŞGİT

1985

622/2610-2611

49

Silindirik Sonsuz Vida Çark Mek Prob Hesap ve Şekillendirme

Tuncer ÖZKAN

1986

621/2971

50

Kömür Hazırlama Yöntemleri

Yakup KESKİN

1988

622/2867-2868

51

Maden Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ted Hk Yönerge


1987


52

Ramble Usulleri ve Uygulma Deği

Z. AKÇAN

1987

622/3415-3416

53

Madenciler için Elektroteknik

T. TALAY

1987

621/3421-3422

54

Pratik Madencilik

Z. AKÇAN

1987

622/3423-3424

55

Metan Drenajı

G. YEREBASMAZ

1987

3425-3426

56

Dik Damarlarda Uygulanacak Üretim Yöntemleri

M. ÇEBİ

1988

347/3448

57

Hukuk- Ekonomi

A. YİĞİT-M. ÇENGELCİK

1988

347/3478

58

Maden Makineleri 1-2

Y. AKTAN

1993

621/3478

59

Zonguldak Kömür Havzası

B SAVAŞKAN

1993


60

ABD Yer altı Kömür Madenleri İş Güvenliği Standartları

Çeviri

1998


61

Kömür Ocaklarında İş Güvenliği Geliştirme Projesi Seminer Notları

Çeviri

1995-2000


62

Maden ocaklarında İş Güvenliği El Kitabı 

Çeviri
2009


63

Kömür Madenlerinde Risk Tayini

Çeviri – M. ÖZTÜRK

2009


64 Yer altı Patlamaları ve Pratik lağım atma Çeviri – M. ÖZTÜRK 2009  
65 TTK Faaliyetleri   2003-2009  
66 Alman Taşkömürü Mad. T,bb, Muayene esasları Çeviri 2009  
67 Ukrayna Yer altı Kömür Madenlerinde Yangın Emniyet Kuralları Çeviri 2009  
68 Metan Drenajı Ejder ERBAY 2011  
69 Kuzbasta Kalın damar Kömür Maden Geliştirme Çeviri 2013  
70 Kömür Ocakların da Kazaların Araştırılması ve Önlemleri Çeviri 2013  

 

 

BİLGİ İÇİN TELEFONLAR

Eğitim Müdürlüğü : 0.372. 2682559
Tahlisiye İstasyonu : 0.372. 2594670
Fax : 0.372. 2682801 ZONGULDAK