13 Aralık 2019, Cuma 23:02:27

İş Güvenliği


İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1-DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI, TEÇHİZATI ve MUAMELAT HİZMETLERİ


 

1. Daire Başkanlığı Teşkilatı

 

 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, kanun tüzük ve yönetmelikler çevresinde üretimin daha güvenli yapılması amacına yönelik Kurum yer altı ve yerüstü  işyerlerinde İş Sağlığı, Güvenliği ve ile ilgili denetim, gözetim ve eğitim görevlerini yerine getirir. Dünya madencilik teknolojisindeki iş güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri izleyerek bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.

 

 

İş Güvenliği Daire Başkanlığı; 24.10.1985 tarih ve 409 sayılı Yönetim kurulu kararıyla, Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik – Üretim) bağlı olarak kurulmuştur. İş Güvenliği Daire Başkanlığı; Bir Başkan, Üretim-Denetim Şube Müdürlüğü, Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü, Elektro Mekanik Şube Müdürlüğü, Muamelat servisi, Tahlisiye İstasyonu ve Araştırma Merkezi Laboratuarından oluşmuştur. Yönetim Kurulunun 01.12.1999 tarih ve 380 sayılı kararı ile TTK Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde ve Teşkilat şemasında değişiklik yapılarak Eğitim Daire Başkanlığı, görev kadro ve yetkilerine ait bölümleri iptal edilerek bünyesinde yer alan Eğitim Şube Müdürlüğü İş Güvenliği Daire Başkanlığına bağlanarak İş Güvenliği Daire Başkanlığının bir şubesi olarak teşkilatlandırılmıştır. Yönetim Kurulu’nun 01.12.1999 tarih ve 380 sayılı kararı ile İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı olarak isim değişikliği yapılmıştır. Yönetim Kurulunun 21.07.2000 tarih ve 226 sayılı kararı ile Alevsızdırmazlık Test İstasyonu  Şube Müdürlüğü ALSz Baş Mühendisliği olarak İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına Bağlanmıştır. İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Kasım 2000 tarihinde Eğitim Tesislerine taşınmıştır. İşletmeler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuar Şube Müdürlüğü  (Kimya Laboratuarı) 05.02.2004 tarihli Genel Müdürlük olurları ile İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlanmıştır. İşletmeler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Baş Mühendisliği Kimya Laboratuarına bağlanarak Laboratuar ve Çevre Müdürlüğü olarak isim değişikliği yapılmıştır. Yönetim Kurulunun  03.07.2009 tarih ve 268 sayılı kararı ile Laboratuvar ve Çevre Birimleri ayrılarak Çevre Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 30.10.2009 tarih, 354 sayılı kararı ile Çevre Şube Müdürlüğü’nün adı Çevre ve Kalite Şube Müdürlüğü olarak  değiştirilmiştir. TTK Yönetim Kurulu’nun 22.03.2012 tarih ve 108 sayılı yazıları ile Arge Şube Şube Müdürlüğü adı, ALSz  şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.  ALSz Şube Müdürlüğününün, Ürün belgelendirme Baş Mühendisliği ve Test Baş mühendisliği adı altında iki alt birim oluşturulmuştur

.

İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı organizasyon şeması Tablo1.1 ‘de Personel Durumu Tablo 1.2’de, Müessese ve tahlisiye istasyonlarında görevlendirilen  iş güvenliği personel  durumu Tablo 1.3’ de  verilmiştir.

 

TTK,  Türkiye’de   kendi   iş  güvenliği örgütünü  kuran   ilk   kurumdur. Ocak kompleksinin büyüklüğüne bağlı olarak her 15 yeraltı işçisine bir   maden mühendisi  düşecek  şekilde   eleman    istihdam edilmektedirKurumda Ağustos 2013 sonu  itibari ile 497 teknik eleman mevcuttur. 280  mühendisten  20’sı yevmiyeli   mühendis statüsünde olup, bu teknik elemanlardan 91’i  sözleşmeli statüde, 46 sı yevmiyeli statüde olmak üzere toplam 137  maden  mühendisi mevcuttur. 181 teknikerden 150 si yevmiyeli statüde tekniker olarak  görev yapmaktadır.   750 tahlisiye personelinden 100’ü  tahlisiyeci mühendistir. İş güvenliği servislerinden toplam 68  teknik eleman (mühendisi+tekniker) görev yapmaktadır. Maden mühendislerinden%21’ i maden nezaretçilerinden (47’ si iş güvenliğinde, 20’si tahlisiye istasyonlarında   olmak üzere) % 17’si doğrudan iş güvenliğinde görev yapmaktadır.

 

İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı; Kanun, Kararname, Tüzük ve Ana Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde  Kurum

 

ve  bağlı  Müesseselerin  yeraltı  ve  yerüstü işyerlerinde üretimin  sağlıklı ve güvenli  bir şekilde  yapılması   amacına yönelik denetim ve gözetim görevlerini yerine getirir. İş sağılığı, güvenliği  ile ilgili tehlikeleri tespit eder. Riskleri belirler, değerlendirir, riskleri  kabul edilebilir kılmak için gerekli önlemleri alır.  Kaza olaylarınıyerinde  inceler, tekerrürünü önlemek için   çağdaş, bilimsel, teknik    yöntemlerle    çözümler  geliştirir,  uygulanmasını sağlar ve bu konularda politikalar oluşturur. ISG ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunur. Çalışanların eğitilmesini sağlar. Dünya  madencilik teknolojisindeki   iş sağlığı, güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri  izler, bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.

 

Kurum  iş güvenliği hizmetleri, Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik -Üretim)   bağlı  iş  Güvenliği ve Eğitim Daire   Başkanlığı, Müessese Müdürlüğüne  bağlı İş Güvenliği Şube Müdürlükleri  vasıtası  ile yürütülür. Daire Başkanlığı  bu hizmetleri bağlı Denetleme Şube Müdürlüğü, Ar-Ge Şb Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Çevre ve Kalite Şube Müdürlüğü, Merkez Tahlisiye İstasyonu , Ar-Ge Laboratuvarı ve ALSz Test İstasyonu vasıtası ile yerine getirir. İş  güvenliği  sorumluluğu; kurumun tüm kademeleri  için geçerli olan bir sorumluluktur. Yönetim yapısı içinde ayak nezaretçisinden ocak  şefine,   vardiya  mühendisinden,  Genel  Müdür’e kadar herkes güvenlikle ilgilidir.