2213840 ÜZÜLMEZ TİM’ ÇATES veya EREN ENERJİ KÖMÜR NAKLİ VE ŞİST TAŞIMA İHALE İPTALİ


2213840 ÜZÜLMEZ TİM’ ÇATES veya EREN ENERJİ KÖMÜR NAKLİ VE ŞİST TAŞIMA İHALE İPTALİ


Tamamlandı


2213840


Açık


2023-02-06


İHALE İPTAL İLANI

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kurumumuz Üzülmez TİM’de üretilen kömürlerin Müessese stok sahasından ÇATES İşletme Müdürlüğü veya EREN Enerji stok sahasına taşınması ve boşaltılması ile kilimli alacaağzı mevkinden yüklenecek şistlerin üzülmez TİM karo sahasına taşınması, Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğinin 14’cü maddesine istinaden iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası 2022/145727
1-İdarenin  
a) Adresi

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası :0372-259 4778
c) elektronik posta adresi : muttalip.tetik@taskomuru.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı  

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı 

:----
b) Resmi Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) :03.01.2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.29.12.2022 tarihinde web sayfamızda ilan edilmiştir.
3-İptal Edilen İhale tarihi : 06.02.2023
4-İhale iptal tarihi : 02.02.2023
5- İptal nedeni veya nedenleri

: Kurumumuzca görülen lüzum üzerine.