247 Ada 35 Parsel -124 Ada 1 Parsel -125 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın Kiralanması


247 Ada 35 Parsel -124 Ada 1 Parsel -125 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazın Kiralanması


Tamamlandı


2350301


Kapalı


2023-05-15


1--KATILABİLECEK FİRMALAR: İhaleye (yerli) istekliler katılabilecektir.

 2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE TEMİN EDİLEBİLECEĞİ ADRESLER:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125 ZONGULDAK

3-İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ: Teklif verecek istekliler dokümanları 100  TL karşılığı satın alması zorunludur.

 4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ENSON TARİH VE SAAT:    15.05.2023  tarih Pazartesi   günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 1 no’ lu Teklif Kabul Birimine

Postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Bu ihalede Kısmi  teklif verilebilecektir. İstekliler istedikleri kısım için ayrı ayrı teklif verebileceklerdir. Fiyat değerlendirmesi kısım bazında yapılacaktır.

 7-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İstekliler tahmin edilen yıllık kira bedelinin %10 nispetinde geçici teminat vereceklerdir.  Tahmin edilen bedelin  %10’undan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az 180  takvim günüdür.

 9-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU İHALE KANUNU: Kurumumuz Taşınmazların idaresine ilişkin yönetmelik, kapalı zarf usulü

 İhale detayına ait bilgiler 0372 259 4774 nolu telefondan alınabilir

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına ihale sayfamızda yer alan banka hesap numaraları linkinden ulaşılabilir.

Plan  için: TIKLAYINIZ

Plan  için: TIKLAYINIZ