IP Kamera Sistemi – 1 Kalem


IP Kamera Sistemi – 1 Kalem


Tamamlandı


2324094


Açık


2023-10-09


1-İSTEKLİ OLABİLECEK FİRMALAR: İhaleye yerli istekliler katılabilir

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ  ADRESLER: EKAP üzerinden ve  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK adresinden görülebilir.

3-İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ: İhale Dokümanı EKAP üzerinden E-İmza ve M-İmza karşılığı temin edilecektir.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH VE SAAT:  09.10.2023 tarih pazartesi günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnamemizden ulaşılabilir.

7-İHALEDE FİYAT AVANTAJI :%15 Fiyat avantajı uygulanacaktır.

8-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde ise teminat mektubunun süresi, teklif geçerlilik süresine 30 gün ilave edilerek düzenlenecektir.

9-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az 120  takvim günüdür.

10-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU İHALE  KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 maddesinde yer alan ‘e-İhale Usulü “ ihale edilecektir.                                                                                                                                    

İhale detayına ait bilgilere 0372 662 16 86  no.lu telefondan ulaşılabilir.

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına WEB İlan İhale Sayfamızdan ulaşılabilir.

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ