Genel Müdürlük Lojmanının Boya Ve Çeşitli Onarım İşlerinin Yapılması Yapım İşi


Genel Müdürlük Lojmanının Boya Ve Çeşitli Onarım İşlerinin Yapılması Yapım İşi


Tamamlandı


2350008


Açık


2023-11-13


1-İSTEKLİ OLABİLECEK FİRMALAR: İhaleye Yerli istekliler katılabilir.

2- İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ  ADRESLER: EKAP üzerinden ve  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK adresinden görülebilir.

3-İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ: İhale Dokümanı EKAP üzerinden E-İmza ve M-İmza karşılığı temin edilecektir.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH VE SAAT  13.11.2023 tarih Pazartesi günü saat 15.00'e kadar 

5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Bu ihalede Anahtar teslim götürü bedel teklif verilecektir Ayrıntılı bilgiye idari şartnamemizden ulaşılabilir.

7-İHALEDE FİYAT AVANTAJI : Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

8-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde ise teminat mektubunun süresi, teklif geçerlilik süresine 30 gün ilave edilerek düzenlenecektir.

9-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

10-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU İHALE  KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 maddesinde yer alan ‘Açık İhale Usulü”  ihale edilecektir.                                                                                                                               

İhale detayına ait bilgilere 0372 662 1659 no.lu telefondan ulaşılabilir.

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına WEB İlan İhale Sayfamızdan ulaşılabilir.

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

İLAN OLUNUR.