14 kalem Bağ Demiri Temini


14 kalem Bağ Demiri Temini


Tamamlandı


2311050


Açık


2023-12-04


1-İSTEKLİ OLABİLECEK FİRMALAR: İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

2-İHALE DOKÜMANLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ ADRESLER: EKAP üzerinden ve  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK adresinden görülebilir.

3-İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ: İhale Dokümanı EKAP üzerinden E-İmza ve M-İmza karşılığı temin edilecektir.

4-TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH VE SAAT:  04.12.2023 tarih ve  pazartesi günü saat 15.00'e kadar verilebilecektir. 

 5-TEKLİFLERİN VERİLME ŞEKLİ VE YERİ:

Teklifler, TTK  Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi No:125  ZONGULDAK 1. Kat,  1 no’lu Teklif Kabul Birimi’ne elden  teslim edilecektir.

Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta yoluyla gönderilen tekliflerin  bu madde de belirtilen adrese, İhale (son teklif verme) saatine kadar ulaşması gerekmektedir. İhale saatine kadar ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada doğabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

6-FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLME ŞEKLİ: Bu ihalede Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnamemizden ulaşılabilir.

7-İHALEDE FİYAT AVANTAJI : Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

8-VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT TURARI : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde ise teminat mektubunun süresi, teklif geçerlilik süresine 30 gün ilave edilerek düzenlenecektir.

9-TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren en az 120  takvim günüdür.

10-İŞ BU İHALENİN TABİ OLDUĞU İHALE  KANUNU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.maddesinde yer alan ‘e-ihale Usulü’ ihale edilecektir.

İhale detayına ait bilgilere 0372 259 16 68 no.lu telefondan ulaşılabilir.

Kurumumuza ait banka hesap numaralarına WEB İlan İhale Sayfamızdan ulaşılabilir.

 

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

Teknik Şartname için : TIKLAYINIZ

İLAN OLUNUR. 24.10.2023         

 

[1] Kanun Maddesi yazılacaktır