x

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

TTK Amasra TİM 74300 Amasra-Bartın
Tel: (0 372 662) 6000 Faks: (0 372 662) 6020
amasra.tim@taskomuru.gov.tr

 


iMTİYAZ ALANI

Zonguldak’in 90 km. dogusunda, batida Tarlaagzi, Doguda Abas, Saraydüzü, Karainler, kuzeyde Karadeniz ve güneyde Bartin ile sinirlanan 7 km lik alan. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Sahası, yaklaşık 49 km2 lik bir alana sahip olup batıda Tarlaağzı köyü; doğuda Abbasköy, Saraydüzü, Karainler köyleri; kuzeyde Karadeniz ve güneyde Bartın Merkez ilçe ile sınırlanmıştır. Bu sahanın Amasra–A Sahası olarak anılan kuzey’deki bölümü 13,5 km2 lik bir alan olup; halen bu sahada –400 kotuna kadar istihsal ve hazırlık çalışmaları Müessese tarafından yürütülmektedir. Sahanın Amasra–A Sahası dışında kalan bölümü Amasra–B Sahasını oluşturmaktadır. Amasra–B sahasının rödövans karşılığı işletmeciliği, Amasra–A Sahasının –400 kotunun altında kalan kısmı ile beraber yapılan ihale sonucu 15.04.2005 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile HEMA Endüstri A.Ş. firmasına verilmiştir.Müessese’ye bağlı Kastamonu–Azdavay sınırları içinde bulunan (3) adet taşkömürü sahası ile  Bartın–Kurucaşile ve Kastamonu–Cide sınırları içinde bulunan (1) adet taşkömürü sahası rödövans karşılığı işletilmek üzere ihale edilmiş olup, yüklenici firmaların çalışmaları devam etmektedir.


 

KURULUŞ TARİHİ: 01/01/1984

Amasra Karboniferi’ndeki ilk üretim faaliyetleri 1848 yılında başlamıştır. Bu faaliyetler özel kişilerce açılan (6)1940 yılına kadar aralıklarla devam etmiştir. Saha 1953 yılında E.K.İ. Müessesesine devredilmiş ve Tarlaağzı Köyü’nde Devlet sermayesi ile kurulan ilk ocak faaliyete başlamıştır.

Halen üretim çalışmalarının yapıldığı Demirci Deresi’ndeki ocaklarda ilk galerinin sürülmesine 1965 yılında başlanmış ve Ocak 1968 yılına kadar “Kozlu Bölgesi Hazırlık Ocağı”; 1968–1973 yılları arasında da “Müstakil Başmühendislik’’ olarak devam etmiştir. 18.02.1973 tarihinde Ereğli Kömür İşletmesi’ne (E.K.İ.) bağlı “Amasra Bölge Müdürlüğü”; 01.07.l979 tarihinde T.K.İ. Kurumuna bağlı “Batı Karadeniz Kömür İşletmesi” (B.K.İ.) haline dönüştürülmüş, 07.04.1981 tarihinde ise yeniden E.K.İ. ye bağlı Bölge Müdürlüğü olmuştur. 1984 yılbaşından itibaren Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlanarak “A.T.İ. Müessesesi’’ tüzel kimliği alınmıştır.

Tarihi 05.04.1994 kararları ile Müessese’nin 1994 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi veya kapatılması kararlaştırılmıştır. Ancak bu kararlar uygulanmamış, Müessese statüsü İşletme Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş ve Eylül 1994 den itibaren “Amasra İşletme Müdürlüğü” statüsünde T.T.K. Üzülmez T.İ. Müessesesi’ne bağlanmıştır. Üç yılı aşkın süren işletme döneminden sonra T.T.K. Yönetim Kurulu’nun 24.09.1997 tarih ve 16/192 sayılı kararı ile 01.01.1998 tarihinden itibaren “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi “ olarak yeniden tüzel kişilik kazanılmıştır.

 

WordPress PopUp Plugin