x

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:9 Kandilli Ereğli Zonguldak
Tel: (0 372 662) 5000 Faks: (0 372 662) 5020
armutcuk.tim@taskomuru.gov.tr

 


iMTİYAZ ALANI

Zonguldak ilinin 35 km batısında bulunan Armutçuk, batıda Çamlı, doğuda Çavuşağzı, güneyde Ömerli ve Keşkek köyleri, kuzeyde ise Karadeniz ile sınırlanmış olup yaklaşık 54 km2’si karada, 46 km2’ si denizde olmak üzere toplam 100 km2’ lik bir alanda yer almaktadır.


KURULUŞ TARİHİ: 01/01/1984

Taşkömürünün 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından Kdz.Ereğli Neyren Deresi, Köseağzı Değirmeni mevkiinde bulunduğu kabul edilmektedir. Ereğli havzası kömürleri 1848 yılında üretilmeye başlamıştır. Havzanın üretim başlangıcında günümüze kadar geçirdiği süreç aşağıda gösterildiği gibidir.

Hazine-i Hassa İdaresi ( 1849-1854 )

Geçici İngiliz İdaresi      (1854-1855 )

Emanet İdare ve İng. Kömür Kump. Devri ( 1855-1865 )

Bahriye İdaresi ( 1865-1908 )

Meşrutiyet Devri ( 1908-1914 )

1. Dünya Harbi Devresi ( 1914-1920 )

Himayeci Dönem ( 1920-1925 )

Vasıtalı Müdahaleci Dönem ( 1925-1936 )

İşletmecilik Dönemi ( 1936-1940 )

Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) ( 1940-1983 )

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ( 1983-…..)

1924-1936 yılları arasında İş Bankasının kurduğu şirketler, havzaya modern çalışma olanakları getirmiştir. Ereğli Şirketi 1937 yılında Hükümet tarafından satın alınarak 3241 sayılı kanunla Etibank ‘a devredilmiştir. 1940 da Etibank, E.K.İ Müessesesini kurmuştur. 1957 yılına kadar Etibank ‘a bağlı olan bu kuruluş bu tarihte 6974 sayılı yasa ile kurulan T.K.İ ‘ye bağlanmıştır.

10.11.1983 tarih ve 18217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 83/29593 sayılı kararname uyarınca 100 milyar TL sermaye ile T.T.K , “Türkiye Taşkömürü Kurumu “ Genel Müdürlüğü kurulmuştur. TTK Yönetim Kurulunun 07.12.1983 tarih ve 26 sayılı kararıyla 01.01.1984 tarihinden itibaren Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesi adını alan müessesemiz 1994 yılına kadar bu statü ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

TTK Yönetim Kurulunun 01.09.1994 tarih ve 231 sayılı kararıyla 30.09.1994 tarihinden itibaren müessesenin tüzel kişiliği tekrar kaldırılıp önce Karadon Müessesesine, 21.11.1996 tarihinden itibaren de Kozlu Müessesesine bağlı İşletme Müdürlüğü haline getirilmiştir.

Son olarak, TTK Yönetim Kurulunun 24.09.1997 tarih ve 192 sayılı kararıyla tekrar müessese statüsüne dönüştürülmüştür. Buna ilişkin karar, 29.12.1997 tarih ve 4449 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Müessesenin kuruluş amacı, devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

WordPress PopUp Plugin