x

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESİ

TTK Karadon İşletmesi 67520 Kilimli-Zonguldak
Tel: (0 372 662) 3000 Faks: (0 372 662) 3020
karadon.tim@taskomuru.gov.tr

 


İMTİYAZ ALANI

TTK Genel Müdürlüğüne bağlı 5 üretim Müessesesinden biri olan Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Zonguldak ilinin 12 km doğusunda ve 32 km² lik bir alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Karadon Müessesesi kömürleri karbonifer devrinde meydana gelen kömürlerdir. Bu devirde oluşan tektonik olaylar, Üzülmez ve Karadon İşletmeleri arasında bir antiklinal ve senklinal oluşturmuş, bu da kömür damarlarını, ara kat kayaçları, kıvrımlar ve faylarla güç işletme şartlarına sokmuştur. Bu nedenle Müessese sınırları içerisinde kömür üretimini etkileyen çok sayıda fay bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Çatalağzı, Curuşoğlu, Kuzey, Motris, 1 Nolu, 2 Nolu, Bis, 3 Nolu ve 4 Nolu faylardır.Kilimli İşletmesi antiklinalin kuzey kanadında, Gelik İşletmesi ise antiklinalin kuzeyinde ve güneyinde (senklinalin kuzeyinde) kömür üretimi yapmaktadır.Müessesede çeşitli kalınlıklarda 18 adet kömür damarında üretim çalışmaları yapılmakta olup, damar kalınlıkları 100-300 cm arasında değişmektedir. Yeraltında galeri, kuyu ve ayak olarak toplam ocak açıklığı 2015 yıl sonu itibariyle 128 km dir.Üretilen kömür Müessesece zenginleştirilmek üzere Çatalağzı Lavuarına gönderilmekte ve lavuar çıkışlı kömür sanayi kuruluşlarına ve yakımlık olarak piyasaya verilmektedir.


TARİHÇE

Taşkömürünün ilk bulunduğu ve üretildiği ekonomik işletilebilir boyutta rezervlere sahip olan Zonguldak Havzası 180 yıllık geçmişinde yerli ve yabancı şirketlerce yer yer işletilmiştir. 1940 yılında havzadaki tüm üretim yerleri hükümet tarafından satın alınarak Etibank’a devredilmiştir.Sonuçta çıkarılan bir yasa ile de havza Etibank’a bağlı Ereğli Kömür İşletmesi olarak teşkilatlandırılmış ve kömür işletmeciliği bu kuruluşun yetkisine devredilmiştir.1940 yılında havzadaki tüm üretim yerleri devlet tarafından satın alınarak Ereğli Kömür İşletmesine devredilmiş, 1957 yılında ise Ereğli Kömür İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlanmıştır.Ereğli Kömür İşletmeleri 1983 tarihinde 96 sayılı KHK ile Türkiye Taşkömürü Kurumu adını almış olup, Üretim Bölge Müdürlüğü olan yapılanma 01/01/1986 tarihinden itibaren Müessese Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır. 

WordPress PopUp Plugin