x

KÖMÜR SATIŞ VE PAZARLAMA

Pazarlama ve Satış  Müdürlüğü
TELEFON : (372) 662 15 22 – (372) 662 15 21 – (372) 662 15 20
FAX: (372) 251 19 00
KDZ. EREĞLİ SATIŞ BÜRO : (372) 662 52 07-662 52 39
E-POSTA: tevfik.bas@taskomuru.gov.tr
E-POSTA: mehmet.tatlisoz@taskomuru.gov.tr

E-POSTA : mustafa.karakoc@taskomuru.gov.tr

* Taşkömürü Analiz değerleri için tıklayınız.
* Detaylı Sektörel Satışlar için tıklayınız.
* Taşkömürünün ısınma(Teshin) amaçlı kullanımı için tıklayınız.
* Taşkömürü Müşteri grupları ve Talep edilen Kömür özellikleri tablosu için tıklayınız.

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, ülkemizin tek taşkömürü üreten kamu kuruluşu olup, üretilen taşkömürlerine ait tahsis/satış işlemleri, Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Satışlar, üretim ve stok durumuna göre peşin veya vadeli yapılmaktadır.

1- SANAYİİ AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI:

   Müşterilere, ürün imalatlarında hammadde olarak kullanılmak üzere yapılan satışlardır. Kömür alabilmek için işin içeriğinin belgelenmesi (ÇED raporu, kapasite raporu) gerekmektedir.

2-TESHİN (ISINMA) AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI:

   Müşterilere ısınma amacıyla kullanılmak üzere yapılan satışlardır. Resmi ve özel kuruluşların kömür talepleri makul miktarda,  kaloriferli ve sobalı binaların/evlerin ihtiyaçları ise, hane başına 6 (altı) tonu geçmeyecek şekilde karşılanır. Satışlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Genelge’ler kapsamında  yürütülmektedir.

3-SERBEST  AMAÇLI TAŞKÖMÜRÜ SATIŞLARI:

   Serbest  satışlar;  sanayii ve teshin amaçlı kömür taleplerinin karşılanması sonucu, parça cinsi torbalanmış (10-18 ve 18-150 mm.ebatlı) kömürlerin, üretim ve stok durumunun uygun olması halinde. kömür ticareti yapan kişi ve kuruluşlara    yapılan  satışlardır. Müşterilerin bu amaçla kömür alabilmeleri için, bağlı bulundukları illerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden almış oldukları Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelere göre, satışı yapılacak illerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden, Kurumumuzca temin edilecek Satış İzin Belgesi kapsamında, üretim ve stok durumuna göre sevk tarihindeki cari fiyatlar üzerinden satış yapılmaktadır.

SATIŞ ŞEKİLLERİ:

  Satışlar; müşteri durumuna, kömürün menşeine ve müşteriyle yapılan sözleşme/anlaşma esaslarına göre  Ex Works, FOB, CIF olarak yapılmaktadır.

Banka Hesap numaralarımız için tıklayınız.

Vergi Dairesi ve Numaralarımız için tıklayınız.

WordPress PopUp Plugin