x

Kurumumuzda yürütülen hizmet içi eğitimler kapsamında yeni bir uygulama başlatılmıştır.

Bu uygulama kapsamında;

  •         Kurumumuz birimlerinin yaptığı iş ve işlemlerin yürütümünde karşılaştığı sorunların çözümü ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları,
  •         Halen yürütülmekte olan faaliyetlerin, daha hızlı ve etkili olarak yapılması için geliştirdikleri uygulamaları,
  •         Birimlerimizin kendi görev alanındaki mevzuattaki değişimler sonucunda ortaya çıkan fiili durum ile ilgili olarak bilgi paylaşımları,
  •         Birimlerimizin Ar-Ge veİnovasyon içiren çalışmalarını,

İçeren hususlar, yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi birlikte düşünme geleneğini oluşturma amacı doğrultusunda sunumlar, Genel Müdürlüğümüz Büyük Toplantı Salonunda yapılmaktadır.

Bu çalışmalarda,emeği geçen bütün kurumumuz çalışanları ve destek veren tüm kurum ve kurumdışı paydaşlara teşekkür ederiz.

Üzülmez TİM Ç.Z.K. Oluk Sunumu için tıklayınız.
Amasra TİM Yükleyivi Makina Sorunlarına Çözüm Önerileri için tıklayınız.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgeleri Sunumu için tıklayınız.
Patlayıcı Ortam Sunumu için tıklayınız.
Kozlu Müessesesi Lokomotif Revizyon ve Modernizasyonu Sunumu için tıklayınız.

WordPress PopUp Plugin