x

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları  Hakkındaki Yönetmelik” in 29.maddesi gereğince; 13.01.2014 tarihinde oluşturulan “TTK Etik Komisyonu” görev süresini tamamladığından , Makamın 16/01/2024 tarihli  onayı ile  yeniden oluşturulan TTK Etik Komisyonu atanmış ve görevine başlamıştır.

KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan
Ercan GEBEŞ
Genel Müdür Yardımcısı

Üye

Mehmet DELEN 
Hukuk Müşaviri

Üye

Ergün ÖZDEMİR
İç Denetçi

Üye

Emrah KAPUSUZ

Başmüfettiş

Üye

Bülent ÖZGÜMÜŞ
Şube Müdürü

Üye

Mustafa YILDIRIM

Mühendis

Üye

Nuri ERARSLAN

Şef

ETİK KOMİSYONU DUYURULARI

ETİK İLKELERİ

ETİK EĞİTİMLERİ

DUYURU-2

FAALİYET RAPORLARI

2014

2015

2016

2019

2021

WordPress PopUp Plugin