x

2000 PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIMI

8. ETAP YEDEK ADAY ÇAĞRILMASI

 

2000 Gruplu işçi alımı kura çekimi sonucunda “Asıl” aday olarak işe girmeye hak kazanan, ancak  sağlık muayenesi yapılmak üzere sevk edildikleri tam teşekküllü hastanelerce haklarında (19.03.2024 tarihine kadar Kurumumuza intikal eden rapor sonuçlarına göre) “ÇALIŞAMAZ” kararı verilen ve Arşiv Araştırma sonucuna göre işe başlamaya engel durumu olan adayların yerine, aşağıdaki listelerde isimleri bulunan 351 YEDEK aday çağrılmıştır.

8.ETAP Zonguldak (297 KİŞİ) YEDEK Listesi için TIKLAYINIZ.

8.ETAP Bartın (40 KİŞİ)  YEDEK Listesi için TIKLAYINIZ.

8.ETAP Karabük (14 KİŞİ) YEDEK Listesi için TIKLAYINIZ.

YEDEK adayların; ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle TTK Beden Gücü Yönergesi hükümlerine göre sağlık muayenelerinin yapılabilmesi için Kurumumuzca belirlenen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmek üzere;

25.03.2024 – 29.03.2024 tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile birlikte Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

YEDEK ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

  • Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
  • En son bitirdiği okul diploması ve fotokopisi
  • 4 adet vesikalık resim
  • İkametgâh belgesi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Varsa askerlik terhis belgesi (fotokopi)
  • Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay, Yıl) (Fotokopi)

NOT: Belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların hiçbir belgesi kesinlikle alınmayacak olup, belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

NOT: Listede ismi bulunan YEDEK adaylar, Kurumumuzca sevk edildiği hastane tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarına ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucuna göre  işe   başlatılacak olup, “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında ÇALIŞAMAZ” kararı alan veya Arşiv Araştırma sonucunda işe başlamaya engel durumu olan adayların yerine ise sıradaki YEDEK adaylar çağrılacaktır.

Evrak teslimi için son tarih 29.03.2024 mesai bitimine kadar (17:00) olup, bu tarihe kadar Kurumumuza belgeleri teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

Bu ilan, yönetmelik hükümlerine göre tebligat niteliğinde olup, işçi adaylarına ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

WordPress PopUp Plugin