x

DUYURU

2023/2 KPSS Merkezi Yerleştirme ile Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 52 kişinin yerleştirildiği ÖSYM’nin Duyurular bölümünde yayınlanan listeden anlaşılmıştır.

Kurumumuzun yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Maden Teknikeri ve Harita Teknikeri olarak yerleştirilen teknik elemanlar için sağlık kurulu raporu zorunlu olup, yalnızca ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDEN alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir. Rapor alma süresi 2-3 gün sürmektedir.     Yukarıda unvanı yazılı olmayan teknik personeller ile diğer personellerden sağlık kurulu raporu istenilmemektedir.

Sağlık Raporu sonuç kısmında: “TTK’da yeraltı ve yerüstünde ………Mühendisi/Teknikeri olarak çalışır.” ibaresi yer almak zorundadır. (Örnek: TTK’da yeraltı ve yerüstünde Maden Mühendisi olarak çalışır.)

 

İSTENEN BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Diploma (E-Devlet çıktısı veya Islak İmzalı)

3- 4 Adet Resim (Biyometrik) (Son 6 ay itibariyle)

4- Varsa SGK’ya tabi çalışılan sürelere ait hizmetlerin belgesi

5- Kamuda 4B Sözleşmeli olarak çalışıp kurumumuza yerleşen adayların, çalıştıkları kurumlarından ayrıntılı Hitap Hizmet Dökümü

6- Lise Diploması (Lisede hazırlık okuyanlar için)

7- 2023/2 KPSS Merkezi Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

8- Sağlık Kurulu Raporu (Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Maden Teknikeri, Elektrik Teknikeri ve Harita Teknikerleri için zorunlu olup Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

9- Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi (Askerlik Şubesinden ıslak imzalı alınacaktır.

E-Devlet çıktısı kabul edilmemektedir.) Yapmayanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E- Devlet çıktısı)

NOT: Posta yolu ile evrak teslimi kabul edilmemektedir.

EVRAK TESLİM ETME TARİHLERİ

Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi, Maden Teknikeri, Harita Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Memur (Lisans- Önlisans), Sağlık Memuru, Anbar Memuru pozisyonuna atananlar için;

(11/01/2024 – 26/01/2024 tarihleri arası mesai bitimine kadar)

 Bu duyuru bir tebligat niteliğinde olup yerleşen adaylara ayrıca herhangi bir davet mektubu gönderilmeyecektir.

Ayrıntılı Bilgi  :

TTK Personel Daire Başkanlığı

Memur ve Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü

Atamalar ve Performans Yönetimi Şefliği

WordPress PopUp Plugin